BIJEENKOMST ACTUALITEITEN ARBEIDSRECHT

Wat mag u verwachten?

Tijdens deze bijeenkomst willen wij in ieder geval u graag bijpraten over de volgende onderwerpen:

  • Aanstaande wijzigingen (per 1 augustus 2022) voortvloeiend uit de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De drie belangrijkste wijzigingen zijn:
    • (1) een uitbreiding van de informatieplicht;
    • (2) het kosteloos aanbieden van verplichte scholing en
    • (3) een verbod op het nevenwerkzaamhedenbeding. (door Ingrid van den Broek)
  • Kan ik mijn werknemer aan het concurrentie- en relatiebeding houden? Met voorbeelden uit de praktijk (door Bianca van Rijswijk)

Als u op voorhand al een specifieke vraag heeft over een arbeidsrechtelijk onderwerp, dan horen wij dat graag, zodat wij daar tijdens de bijeenkomst aandacht aan kunnen besteden.

Datum
Dinsdag 21 juni 2022 

Tijd
09.30 - 12.00 uur 

Thema
Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden & concurrentie- en relatiebeding

Locatie
Panorama Zaal in Theater De Schalm, Meiveld 3, 5501 KA Veldhoven

Aanwezige sprekers

Ingrid vd Broek website

Ingrid van den Broek 

Bianca v Rijswijk website

BIANCA VAN RIJSWIJK

Inschrijven bijeenkomst Actualiteiten Arbeidsrecht