BIJEENKOMST DE ZIEKE WERKNEMER: DE VALKUILEN EN MOGELIJKHEDEN IN BEELD

Wat mag u verwachten?

Tijdens deze bijeenkomst zal TRC Advocaten u aan de hand van het stappenplan voortvloeiende uit de Wet verbetering poortwachter bijpraten over de re-integratieverplichtingen voor u als werkgever gedurende eerste 104 weken ziekte van een werknemer én, soms wel vergeten, over de periode daarna. Vanuit juridisch oogpunt zullen de volgende vragen in ieder geval aan bod komen:

  • Moet ik een ziekmelding accepteren?
  • Wat als een werknemer niet meewerkt aan re-integratie?
  • Wanneer kan ik het loon opschorten / stopzetten?
  • Wat als 104 weken ziekte zijn verstreken?

Dpo2 zal ook aan de hand van het stappenplan uit de Wet verbetering poortwachter stilstaan bij de aspecten die er echt toe doen om werknemers te begeleiden tijdens het verzuim en aandacht besteden aan het koppelen van die aspecten aan een visie en beleid met betrekking tot duurzame inzetbaarheid van werknemers. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het goede gesprek: hoe zorg je ervoor dat je in gesprek blijft met de werknemer zonder dat het WVP protocol teveel leidend wordt?
  • De-medicaliseren: hoe zorg je ervoor dat de bedrijfsarts niet altijd centraal staat in je verzuim- en vitaliteitsaanpak?
  • Ben je bewust van de diversiteit in je personeelsbestand: hoe kan een visie op duurzame inzetbaarheid je helpen om je verzuim aanpak vorm te geven?
  • Ontwikkeling van werknemers moet centraal staan: hoe persoonlijke ontwikkeling in te zetten als leidraad voor duurzame inzetbaarheid?

Wilt u uw kennis op het gebied van arbeidsrecht en verzuimbegeleiding vergroten? Meld u dan snel aan voor deze kosteloze bijeenkomst. 

Datum
Dinsdag 29 november 2022 

Tijd
09.30 - 12.00 uur 

Thema
De zieke werknemer

Locatie
Panorama Zaal in Theater De Schalm, Meiveld 3, 5501 KA Veldhoven

Aanwezige sprekers

Portretten Bianca

 

Portretten Jeroen

Inschrijven bijeenkomst de zieke werknemer