Buitenproportionele witwascontroles van banken bij ondernemers

In de Radar-uitzending van maandag 19 februari 2024 werd aandacht besteed aan de buitenproportionele witwascontroles van banken bij ondernemers. Indien de vragen die in het kader van de witwascontroles door de bank worden gesteld niet naar tevredenheid van de bank worden beantwoord, dan zegt de bank de zakelijke bankrekening doorgaans op. Dat levert vanzelfsprekend een enorm probleem op voor de desbetreffende ondernemer. 

Ik schreef hier al eerder een blog over. In deze blog bespreek ik een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 2 februari 2024 waarbij de bank na opzegging van de bankrelatie in het ongelijk werd gesteld. De bank moest de bankrelatie met de ondernemer van de kortgedingrechter voortzetten.

 

Wat was er gebeurd?

In deze zaak heeft ABN Amro de bancaire relatie met een aantal ondernemingen opgezegd. ABN had diverse malen vragen gesteld aan de desbetreffende ondernemingen. ABN heeft de bankrelatie met de ondernemingen op 25 september 2023 opgezegd wegens ‘het gebrek aan informatie en inzicht, waarbij integriteitsrisico’s zijn geconstateerd met betrekking tot de bestemming van ontvangen gelden’ en ‘het gebrek aan informatie en inzicht, waarbij integriteitsrisico’s zijn geconstateerd met betrekking tot de overname van bedrijfsactiviteiten van gelieerde ondernemingen’.

De ondernemingen zijn het niet eens met de opzegging en starten een kort geding.

 

Wat oordeelt de rechter?

De kortgedingrechter oordeelt dat de motivering van de opzegging door ABN te wensen over laat. In de opzeggingsbrief wordt immers niet uitgelegd wat er precies valt onder ‘bestemming van ontvangen gelden’ en ‘overname van bedrijfsactiviteiten van gelieerde ondernemingen’ en evenmin wordt geconcretiseerd welke risico’s dat voor de bank met zich brengt. Van ABN mag worden verwacht dat zij bij een dergelijk besluit tot opzegging van de bancaire relatie in duidelijke bewoordingen aan haar klant kenbaar maakt wat de reden is van de opzegging, juist nu de opzegging voor de klant vergaande consequenties heeft.

De kortgedingrechter meent dat bij een dermate vage omschrijving van de opzeggingsgrond het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de bank van haar contractuele opzeggingsbevoegdheid gebruik maakt. ABN moet de bancaire relatie met de ondernemingen continueren.

 

Conclusie

Indien u een brief ontvangt van de bank waarin vragen worden gesteld over het gebruik van uw rekening en/of uw bedrijfsactiviteiten, zorg er dan voor dat die vragen, voor zover redelijk, zo volledig mogelijk (en onderbouwd door middel van bewijsstukken) worden beantwoord.

Mocht de bank alsnog overgaan tot opzegging van bankrekening, dan kan daartegen bezwaar bij de bank worden gemaakt. Een procedure bij de rechtbank kan desnoods uitkomst bieden. De rechtbank beoordeelt in elk individueel geval of de bank de relatie mocht opzeggen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u advies? Neem contact op met een van onze ondernemingsrechtspecialisten. Wij helpen u graag verder. 

Fleur Verhaegh

Fleur Verhaegh

4 maart 2024

Fleur Verhaegh

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten