Dag van het Erfrecht: 13 november 2020

De ‘Dag van het Erfrecht’ is in het leven geroepen door de  Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland, een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialistenvereniging. Met de ‘Dag van het Erfrecht’ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Neem telefonisch of per mail contact op tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ op vrijdag 13 november 2020 voor een vrijblijvend  gesprek over testamenten en nalatenschappen.

 

Dag-van-het-erfrecht-2020

 

Tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ op vrijdag 13 november 2020 kunt u tussen 10:00 en 17:00 uur met één van onze erfrechtadvocaten telefonisch of per mail contact opnemen voor een vrijblijvend advies over testamenten en de afwikkeling van nalatenschappen.

 

Hulp bij afwikkeling van een nalatenschap

Er komt veel kijken bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vooral als de familieverhoudingen onder spanning staan en de communicatie onderling te wensen overlaat. Wie zijn de erfgenamen? Wie mag actie ondernemen? Wat zijn mijn rechten en/of verplichtingen als erfgenaam? Wat zijn mijn taken als executeur? Hoe moet ik te werk gaan? En wat zijn mijn rechten als onterfd kind? Op deze en andere vragen kan een erfrechtadvocaat antwoord geven.

 

Uw belangen staan voorop

Onze specialisten kijken samen met u naar uw wensen en mogelijkheden, zowel praktisch als juridisch. Uw belangen staan voor ons vanzelfsprekend voorop. Wij behartigen uitsluitend úw belangen en kunnen u begeleiden bij overleg en onderhandelingen met de andere betrokkenen. Maar als advocaat kunnen wij u ook bijstaan als er moet worden geprocedeerd om uw recht te halen.

 

Wacht niet te lang 

Als u met een erfrechtelijke vraag zit, of aanloopt tegen problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap, wacht dan niet te lang met het inwinnen van advies. Het erfrecht kent veel regels over strikte termijnen van soms maar een paar maanden waarbinnen u aanspraak moet maken op uw rechten. Het komt helaas regelmatig voor dat te laat advies wordt ingewonnen. Wacht dus niet en neem telefonisch of per mail contact met ons op op de ‘Dag van het Erfrecht’ op 13 november 2020. 

Michael Filemon

Michael Filemon

4 november 2020

Michael Filemon

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten