De kracht van vertrouwelijkheid: het belang van NDA's bij overnametransacties

In de wereld van fusies en overnames is vertrouwelijkheid een van de meest waardevolle valuta's. Bij de start van een verkoopproces (oriëntatiefase) wordt gewoonlijk geheimhouding afgesproken omdat gevoelige (bedrijfs)informatie zal worden gedeeld. Maar hoe zorgt u ervoor dat deze informatie niet in verkeerde handen valt? Hier komt de geheimhoudingsovereenkomst, ook wel bekend als de Non-Disclosure Agreement (NDA), in het spel.

 

Non-disclosure Agreement (NDA)

Een NDA is een document dat één of meer partijen verplicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden. Een NDA kan eenzijdig of wederkerig zijn. In de overnamepraktijk worden NDA’s veelal eenzijdig ingericht ter bescherming van de belangen van de verkoper. De NDA is een onmisbaar instrument en fungeert als een juridische barrière om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke gegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Zorgvuldigheid

Een goede NDA moet zorgvuldig worden opgesteld om de belangen te beschermen en tegelijkertijd duidelijke richtlijnen te bieden over welke informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd en hoe deze moet worden behandeld. Bij het opstellen van een NDA dient allereerst een keuze gemaakt te worden over de algemene opzet daarvan: welk recht is van toepassing en welke partij(en) verplicht(en) zich tot geheimhouding?

Los van de voornoemde (voor)vragen bevat een NDA bij overnametrajecten veelal regelingen over de volgende onderwerpen:

  • hoe moet “vertrouwelijke informatie” worden gedefinieerd?
  • welke geheimhoudingsverplichtingen gelden er voor vertrouwelijke informatie?
  • mag vertrouwelijke informatie met derden worden gedeeld, en zo ja, met wie?
  • in welke situaties komen de geheimhoudingsverplichtingen te vervallen en is de ontvangende partij gerechtigd om vertrouwelijke informatie te openbaren?
  • wanneer en hoe moet vertrouwelijke informatie worden teruggegeven of vernietigd?
  • gedurende welke periode gelden de geheimhoudingsverplichtingen?
  • gedurende welke periode na het sluiten van de NDA is het verboden om werknemers van de relevante (target)vennootschap(pen) en/of verkoper in dienst te nemen?

 

Waarborgen vertrouwelijkheid

De specifieke inhoud van een NDA kan variëren op basis van de complexiteit van de transactie en de onderhandelingskracht van de betrokken partijen. Hoewel in de oriëntatiefase van een overnametraject vaak een gestandaardiseerde model NDA door partijen uit de kast wordt gehaald, dient ervoor gezorgd te worden dat het contract aansluit op de werkelijkheid. Een NDA waarborgt de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie en is een onmisbare stap voor het voorkomen van vervelende verrassingen.

 

Meer informatie?

Heeft u een NDA nodig of wilt u een NDA laten beoordelen? Neem dan gerust contact op met ons M&A team.

Rowan Rosens

Rowan Rosens

8 januari 2024

Rowan Rosens

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten