DOR opkopersregister voor autobranche is een wassen neus!

Steeds meer gemeentes stellen het gebruik van het Digitaal Opkopers Register (DOR) verplicht, ook voor de autobranche. Als opkoper van tweedehands auto’s kan je op die manier door de gemeente waarin je bedrijf is gevestigd, worden verplicht om elke aankoop te registreren in een inkoopregister. Een enorme administratieve rompslomp, met name voor de grotere handelaren en occasionbedrijven. Bovendien is het DOR register overbodig, aangezien Nederland reeds een efficiënt en keurig werkend RDW Kentekenregister kent.

 

Criminele activiteiten

Het doel van de DOR Registratie is het tegengaan van de heling van en het handelen in gestolen goederen. Volgens de gemeenten wordt de autobranche vaak in verband gebracht met criminele activiteiten, waardoor vele het nodig achten om extra waarborgen te creëren. Het register zou een overzicht van de gehele bedrijfsvoorraad moeten bieden, inclusief NAW-gegevens en prijzen van de goederen.

Door de samenwerking van de Nederlandse politie met de RDW is heling van Nederlandse auto’s nu al vrijwel onmogelijk. Via het Kentekenregister van de RDW kan eenvoudig worden gecontroleerd of een voertuig met een kenteken geregistreerd staat als gestolen. En wanneer een voertuig de signalering ‘gestolen’ heeft, kan de koper de auto niet overschrijven.

 

Kentekenregister

Daarnaast is een DOR Registratie ook ten aanzien van het vastleggen van NAW-gegevens volstrekt overbodig. Op dit moment is het namelijk zo geregeld dat via het Kentekenregister van de RDW van ieder voertuig kan worden achterhaald wie de verkoper en koper van de auto zijn. Ook kan bij de RDW de gehele bedrijfsvoorraad van handelaren worden opgevraagd, waardoor het DOR-register ook op dit punt geen toegevoegde waarde biedt.

De DOR registratie betekent vooral een administratieve lastenverzwaring voor autohandelaren en occasionbedrijven, terwijl de toegevoegde waarde van het register vrijwel nihil is. Bovendien is er een wetswijziging in de maak die het Kentekenregister straks gelijkstelt aan het DOR, waarmee het DOR helemaal zijn bestaansrecht verliest.

Een nieuwe belangenafweging door de gemeentes lijkt op dit punt daarom op zijn plaats. Dit zou de branche veel tijd, geld en dubbele registratielasten besparen. Het DOR systeem heeft dan ook nu al veel kritiek mogen ontvangen. Zo heeft de BOVAG reeds aan twee gemeentes gevraagd om de DOR verplichting niet door te voeren. Helaas zijn niet alle gemeenten gevoelig voor de kritiek uit de autobranche.

 

Vrijstellingsregeling

Mocht u een brief van de gemeente ontvangen met het verzoek om het DOR-register bij te houden, dan kunt u een beroep doen op de vrijstellingsregeling, die in veel gemeenten in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is opgenomen. Dan moet u wel kunnen toelichten waarom het DOR in uw situatie overbodig is. Daarvoor zijn dus redenen te over.

Ahmad Qurishi

Ahmad Qurishi

Ahmad Qurishi

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten