Een verkeerde kilometerstand: hoe handelt u als verkoper?

Iedereen kent de verhalen van mensen die in goed vertrouwen een tweedehandsauto kochten, waarvan later bleek dat deze meer kilometers had gereden dan op de teller stond. Wat zijn de consequenties en hoe kunt u als professionele verkoper handelen? Zeker gezien er verschillende belangen spelen zoals uw reputatie, afschrijving en garantie. In deze blog tips en adviezen.

‘Uit de cijfers van de VAT (Vereniging Aanpak Tellerfraude) blijkt dat afgelopen jaar bij 300.000 auto’s in Nederland een onlogische kilometerstand werd geregistreerd.’

 

 
Strafbaar feit

Is er geknoeid met de kilometerstand, dan is er niet alleen te veel betaald voor de auto. Doorgaans krijgt de koper ook te maken met storingen en onderhoud. Dit is vervelend voor de koper, maar ook voor de verkopende partij zijn de consequenties aanzienlijk. Sinds 2014 is het in Nederland strafbaar om de kilometerstand van motorvoertuigen terug te draaien. Niettemin blijkt uit de cijfers van de VAT (Vereniging Aanpak Tellerfraude) dat afgelopen jaar bij 300.000 auto’s in Nederland een onlogische kilometerstand werd geregistreerd.

 
It works both ways

Ervaring leert dat autohandelaren rondom dit onderwerp vaak met de handen in hun haren zitten. Ik ontvang namelijk veel van de volgende vragen van autohandelaren:

  • Kennelijk heb ik een voertuig verkocht aan een particulier met kilometerfraude, wat nu?
  • Is een NAP-rapport voldoende bewijs om kilometerfraude aan te nemen?
  • Ik was ook niet op de hoogte van een teruggedraaide kilometerstand (te goeder trouw), ben ik dan aansprakelijk?

De koper komt een jaar na de verkoop terug met de auto in verband met kilometerfraude, ben ik dan verplicht om de auto terug te nemen?

 

Advies aan autobedrijf

Uitgangspunt is dat als een autobedrijf een auto verkoopt aan een koper, dan mag de koper ervan uitgaan dat de geadverteerde kilometerstand van de auto correct is. Mocht vast komen te staan dat er sprake is van een teruggedraaide kilometerstand, dan is er sprake van non-conformiteit. Dit betekent dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst en dat u als autobedrijf tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Het is vaste jurisprudentie dat de kilometerstand in beginsel van doorslaggevend belang is voor de koper. Bij een aanmerkelijke afwijking daarvan beantwoordt de geleverde auto niet aan de overeenkomst.

Het advies bij een claimende koper in verband met kilometerfraude is om de koper direct uit te nodigen voor een gesprek. Daarnaast is het van belang om vanaf het begin juridische bijstand in te schakelen. Het is namelijk van belang dat de consument het bewijs moet leveren waaruit blijkt dat de kilometerstand is teruggedraaid. Hier gaat het vaak mis. Wat kan immers worden aangemerkt als voldoende bewijs voor kilometerfraude?

 

Bewijs voor kilometerfraude

In de praktijk levert een consument vaak een NAP (Nationale Autopas) uittreksel aan. De NAP is in 1991 begonnen met het registreren van kilometerstanden van Nederlandse auto’s. De kilometerstand van een voertuig wordt bijvoorbeeld genoteerd door een monteur tijdens de jaarlijkse APK-keuring of bij een onderhoudsbeurt. Ook wordt de kilometerstand van een auto genoteerd bij import. De NAP is slechts beperkt van toepassing bij invoer. Het zegt namelijk wel iets over de kilometerstand van de periode in Nederland, maar niet over de periode van voor de invoer. 

Een Duitse "NAP" bestaat niet en in België wordt gewerkt met "Carpass". Kortom: er bestaat geen internationale database voor kilometerstanden. Dit heeft als nadeel dat, naar mijn mening, NAP bij buitenlandse voertuigen onvoldoende bewijskracht heeft. Daarnaast worden kilometerstanden in de NAP - zoals reeds gesteld - door menselijke handelingen geregistreerd. Veelal worden hierbij fouten gemaakt waardoor de NAP de kilometerstand "onlogisch" registreert, terwijl in werkelijkheid hier geen sprake van is.

Kortom: staar uzelf als autohandelaar niet blind op de inhoud van een NAP-rapport en verricht nader onderzoek. Die mogelijkheden zijn er ook en de consument moet u hiervoor de ruimte bieden.

TRC Advocaten werkt samen met (internationale) partners die gespecialiseerd zijn in het opsporen van historische gegevens van motorvoertuigen. Neem vrijblijvend contact met ons op wanneer u hiervan gebruik wenst te maken.

 
Is terugvordering van de gehele aanschafprijs terecht?

Vaak meldt een koper zich bijvoorbeeld ruim zes maanden na de verkoop in verband met kilometerfraude. De koper vordert vaak een terugname van het voertuig (lees: volledige aanschafprijs), alsmede de wegenbelasting en verzekeringspremies. Is dit terecht? Nee!

Terugbetaling van de volledige aanschafprijs, alsmede de vergoeding van de wegenbelasting en verzekeringspremies, kan leiden tot ongerechtvaardigde verrijking van de koper. De verkoper zou aanspraak kunnen maken op een gebruiksvergoeding c.q. vergoeding wegens waardevermindering van de auto. Geen verrekening van een gebruiksvergoeding zou betekenen dat de koper in ieder geval kosteloos met de auto zou hebben gereden.

De rechtspraak bepaalt dat onder bepaalde omstandigheden de koper verplicht wordt deze kosten te vergoeden op grond van redelijkheid en billijkheid of op grond van ongerechtvaardigde verrijking. De rechtbank Leeuwarden heeft in 2011 bijvoorbeeld geoordeeld dat een vergoeding van € 0,28,- per kilometer als redelijk wordt gezien.

 
Conclusie

Het komt dus geregeld voor dat de kilometerstand op de teller van een voertuig niet klopt. Ook een verkoper die geen kwade bedoelingen heeft, kan hiermee geconfronteerd worden. Ongevraagd zal dit tot grote problemen leiden en in een dergelijk geval is het verstandig dit direct op een correcte wijze met de koper van een dergelijk voertuig op te lossen.

In mijn volgende blog zal ik ingaan op een mogelijke internationale aanpak voor de bestrijding van kilometerfraude bij motorvoertuigen. Waarom werken Europese landen niet samen om kilometerfraude aan te pakken? Wordt in Europa momenteel afdoende strafrechtelijk gehandhaafd tegen kilometerfraude?

 

Contact

Heeft u een probleem met een auto? Neem dan vrijblijvend contact met TRC Advocaten op. Wat u het beste kunt doen, hangt af van uw persoonlijk situatie. Wij maken samen met u een inschatting van uw juridische positie en doen u een voorstel voor de verdere aanpak van uw zaak.

Ahmad Qurishi

Ahmad Qurishi

Ahmad Qurishi

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten