Het indexeringspercentage 2020 is bekend

Indexeringspercentage-2020

Elk jaar stelt de Minister van Rechtsbescherming het percentage vast waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie wordt verhoogd. Het indexeringspercentage is voor het jaar 2020 vastgesteld op 2,5%. Op 1 januari 2020 gaat deze wijziging in. De indexering geldt van rechtswege voor alle alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken. Slechts indien de rechter de indexering uitdrukkelijk heeft uitgesloten in zijn uitspraak, hoeft de alimentatie niet te worden geïndexeerd.


Hoe wordt het indexeringspercentage berekend? 


Het indexeringspercentage wordt jaarlijks berekend aan de hand van de ontwikkeling van indexcijfers van de CAO-lonen. Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt behalve met ontwikkeling van de salarissen in het bedrijfsleven ook rekening gehouden met de ontwikkelingen van salarissen bij de overheid en met de ontwikkelingen van de salarissen in andere sectoren. De strekking van de indexering is dan ook een algemene regeling te geven voor de jaarlijkse aanpassing van de hoogte van de onderhoudsbijdrage in verband met geldontwaarding en de daarmee samenhangende stijging van de lonen.

4 Nov 2019

Evelien Geerings

New call-to-action
New call-to-action

Gerelateerde artikelen

TRC Update