Nieuw huwelijks vermogensrecht 2018: een valkuil!

Indien u voor 1 januari 2018 in het huwelijk bent getreden zonder dat u huwelijkse voorwaarden had opgemaakt was u gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden waren van u en uw echtgeno(o)t(e) samen.

Sinds 1 januari 2018 geldt de "Wet Beperkte gemeenschap van goederen". Deze wet geldt voor huwelijken en het geregistreerd partnerschap, gesloten vanaf 1 januari 2018. Vanaf die datum trouwt u niet meer standaard in algehele gemeenschap van goederen. Vaak denkt men dat er daarom sprake zou zijn van een situatie vergelijkbaar met huwelijkse voorwaarden maar dat is onjuist.

 

Hoe zit het dan?

Indien u vooraf niets regelt, dan is er sprake van drie vermogens, namelijk: het privévermogen van de één, het privévermogen van de ander en het gemeenschappelijke vermogen.
In het gemeenschappelijke vermogen vallen alle gezamenlijke goederen en gezamenlijke schulden die de echtgenoten voor het huwelijk al hadden en alle goederen en schulden die zij vanaf aanvang van de gemeenschap tot aan de ontbinding van de gemeenschap verkrijgen of maken, erfenissen en schenkingen etc. uitgezonderd. Het privévermogen en de privéschulden van voor het huwelijk vallen buiten de gemeenschap.

Als u langer samen bent, kan het voorkomen dat het niet meer duidelijk is welke goederen precies van u zijn. Dat kan voor problemen zorgen als u ooit uit elkaar gaat. In de wet is een artikel opgenomen waarin staat dat indien geen van de echtgenoten kan aantonen van wie een goed is, het als een gemeenschapsgoed wordt aangemerkt. U kunt uw bonnetjes dus maar beter bewaren!

Vooral de regel dat goederen (en schulden) die reeds voor het huwelijk aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden in de gemeenschap vallen, kan tot ongewenste situaties leiden. Bijvoorbeeld:

Voor het huwelijk heeft de vrouw 80% van de gezamenlijke woning in bezit, de man 20%. Partijen treden in het huwelijk. Omdat goederen die voor de aanvang van het huwelijk gemeenschappelijk zijn, in de gemeenschap vallen, zijn partijen vanaf het huwelijk ieder voor een gelijk deel (50/50) eigenaar van de woning. De vrouw ziet 30% van haar deel naar de man verschuiven!

 

Ondernemers let op

Als een BV al bestond voor het huwelijk vallen de aandelen dus buiten de nieuwe beperkte gemeenschap. Indien er tijdens het huwelijk nieuwe aandelen worden uitgegeven vallen die wel in de gemeenschap (want dat is na de huwelijksdatum) en leidt dat tot de situatie dat een deel van de aandelen van de ondernemer privé is en een deel van de aandelen in de gemeenschap valt!

Als een ondernemer die voor het huwelijk al een eenmanszaak had tijdens het huwelijk een busje koopt en financiert, vallen zowel het busje als de lening in de gemeenschap. Een eenmanszaak kent immers geen afgescheiden vermogen. Het vermogen van de eenmanszaak van voor het huwelijk valt wel buiten de gemeenschap.

Dit zijn nog maar enkele voorbeelden.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Gaat u trouwen en wilt u persoonlijk advies? Er is vaak niet één pasklaar advies voor aanstaande echtparen. Uw relatie, situatie en financiële mogelijkheden zijn ten slotte uniek. Laat u goed voorlichten over uw situatie om mogelijke problemen te voorkomen.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met een van onze specialisten. Wij helpen u graag verder!

Edward Plass

Edward Plass

4 januari 2022

Edward Plass

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten