Ontbindende voorwaarden in leer- arbeidsovereenkomst geldig?

Het is slechts beperkt mogelijk om een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst op te nemen. Het komt regelmatig voor dat werkgevers een zogenaamde leer- arbeidsovereenkomst met elkaar sluiten. De vraag die dan rijst is of het mogelijk is in een dergelijke overeenkomst de ontbindende voorwaarde op te nemen dat de arbeidsovereenkomst eindigt indien de werknemer is uitgeschreven van de opleiding waaraan hij/zij deelnam. De casus waarover het Gerechtshof Amsterdam in augustus 2014 heeft geoordeeld is als volgt. Tussen een werknemer en een werkgever is een leer- arbeidsovereenkomst gesloten op grond waarvan de werknemer met ingang van 15 november 2010 bij de werkgever in dienst is getreden als leerling verzorgende IG. De duur van de opleiding is drie jaar. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van de opleiding. Voorts is in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat de overeenkomst van rechtswege eindigt op de laatste dag van de maand waarin de opleiding wordt gestaakt.

Bij brief van 15 oktober 2013 heeft het ROC (het opleidingsinstituut) aan de werknemer bericht dat zij per 30 september 2013 zou zijn uitgeschreven van de opleiding.

De werkgever heeft zich op het standpunt gesteld dat de leer- arbeidsovereenkomst vanwege dat feit met ingang van begin november 2013 van rechtswege zou eindigen. De werknemer stelt zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd.

Het gerechtshof bepaalt uiteindelijk dat de ontbindende voorwaarde in de leer- arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is.

In beginsel wordt aangenomen dat voor een beroep op een ontbindende voorwaarde is vereist dat de vervulling daarvan niet door de werkgever in de hand is gewerkt, dat het beroep redelijkerwijs verenigbaar is met het gesloten stelsel van ontslagrecht en dat de vervulling van de voorwaarde niet teveel verbonden is met de subjectieve waardering van de werkgever.

In dit geval stelt het gerechtshof vast dat niet is gebleken dat de werkgever enig initiatief in de richting van de uitschrijving heeft ontplooid. De werknemer heeft overigens ook geen bezwaar gemaakt tegen de uitschrijving door het ROC. Dit brengt mee dat de werkgever zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de leer- arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Het is derhalve belangrijk dat indien een leer- arbeidsovereenkomst wordt gesloten met een werknemer/leerling in die overeenkomst een duidelijke goed en objectief gemotiveerde ontbindende voorwaarde wordt opgenomen. Gebeurt dit niet, dan zal een arbeidsovereenkomst, ook na het beëindigen van de studie, in beginsel in stand blijven.

Mochten er bij u vragen zijn gerezen naar aanleiding van het bovenstaande of mocht u vragen hebben op het gebied van arbeidsrecht in het algemeen, neemt u dan contact op met mevrouw mr. I.A.W. (Ingrid) van den Broek via telefoonnummer 040‑2944500 of via e-mail: i.vdbroek@trc-advocaten.nl.

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

20 november 2014

Ingrid van den Broek

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten