Pas op voor handel van in beslag genomen auto’s!

Dankzij een wetswijziging die op 1 april dit jaar is doorgevoerd, is het niet langer mogelijk om een auto waar beslag op is gelegd, over te schrijven. Voor 1 april 2021 kon het namelijk voorkomen dat een auto waar u als schuldeiser beslag op had gelegd, door een schuldenaar toch door kon worden verkocht aan een derde als de auto niet fysiek in beslag (in bewaring) was genomen. De derde kon in dat geval worden beschermd op basis van de wet.

 

Administratief beslag

De wetswijziging is onderdeel van een pakket aan maatregelen met als doel het terugdringen van het aantal problematische schulden en het effectiever helpen van mensen met schulden. Een van de mogelijkheden die de wet biedt, is om met ingang van 1 april 2021 administratief beslag te leggen op motorrijtuigen (zoals auto’s, motoren en aanhangwagens). Administratief beslag wil zeggen dat de deurwaarder het motorrijtuig niet daadwerkelijk hoeft te zien om beslag te kunnen leggen. De deurwaarder hoeft alleen in het kentekenregister te kijken. Daarna kan de deurwaarder een proces-verbaal opmaken en dit onverwijld in het kentekenregister inschrijven. De inschrijving zorgt ervoor dat het kenteken wordt geblokkeerd, zodat het motorrijtuig niet langer op naam van een derde kan worden gezet.

 

Territorialiteitsbeginsel

Voorheen (lees: voor 1 april 2021) moest de gerechtsdeurwaarder een auto zien om beslag te kunnen leggen op de auto. Vaak zijn meerdere pogingen nodig om een auto te vinden om vervolgens beslag te kunnen leggen, gevolgd door de in bewaargeving van de auto om deze bij verkoop ook daadwerkelijk te kunnen leveren. De nieuwe regeling maakt het mogelijk om ook administratief beslag te leggen op motorrijtuigen. Ook een auto die zich in het buitenland bevindt, kan in beslag worden genomen. De gerechtsdeurwaarder hoeft de auto dan niet te zien maar kan zich voor het leggen van beslag baseren op het kentekenregister van de RDW met de naam van de kentekenhouder. Door het beslag wordt de tenaamstelling geblokkeerd, waardoor het motorrijtuig niet meer op naam van een derde gesteld kan worden, zoals een koper.

 

Zichtbaarheid beslag

Deze blokkade is voor derden zichtbaar in het openbare register. Op de site van de RDW (‘OVI’) is voor een ieder zichtbaar dat het voertuig niet overgeschreven kan worden. Het is daarom verstandig om voordat het motorrijtuig wordt gekocht, te controleren of tenaamstelling mogelijk is. Zo niet, dan kan worden nagevraagd waarom niet en zal duidelijk worden dat er beslag op het motorrijtuig is gelegd. Als de koper uit het register had kunnen afleiden dat er een beslag was gelegd, is het de vraag of iemand te goeder trouw het motorrijtuig heeft ingekocht.

 

Proces

Het kentekenregister is geen register dat bepaalt wie eigenaar is van de auto. De eigenaar is namelijk niet altijd dezelfde als de kentekenhouder. Bij het leggen van beslag moet met die mogelijkheid rekening worden gehouden. De eerste beslaglegger heeft het voordeel dat hij als eerste tot verkoop kan overgaan. Elke individuele schuldeiser die in het bezit is van een executoriale titel heeft belang bij beslag op het motorrijtuig. Ik verwacht dat door deze wijziging het aantal beslagen op voertuigen behoorlijk zal toenemen.

Heeft u problemen met tenaamstelling en vrijwaring van het voertuig? Wijs de eigenaar daar dan op en neem het voertuig niet aan. Normaal gesproken is de eigenaar van het beslag op de hoogte, omdat een afschrift van het proces-verbaal van inbeslagneming niet later dan drie dagen aan degene ten laste van wie het beslag is gelegd is betekend. Bent u geconfronteerd met een beslaglegging of wilt u de mogelijkheden van het leggen van beslag bespreken? Bel ons gerust!

TRC Advocaten

TRC Advocaten

2 juni 2021

TRC Advocaten

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten