Rechtszaak om tegenvallende actieradius elektrische auto

Op 24 januari jl. is een interessante uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 20 december 2022 gepubliceerd. (ECLI:NL:GHDHA:2022:2990).

 

De casus 

Het betreft de aanschaf van een nieuwe elektrische auto door een zakelijke partij. De verkoper heeft een actieradius tot 480 km opgegeven op basis van de zogenaamde WLTP-norm. De koper heeft ontbinding van de koopovereenkomst ingeroepen, omdat die actieradius bij lange na niet gehaald wordt. In de winter en (vooral) rijdend op de snelweg is het bereik slechts maximaal 300 km.

De rechtbank geeft koper ongelijk. Koper gaat in hoger beroep.

 

Hoger beroep

Het gerechtshof vernietigt de uitspraak van de Rechtbank en overweegt dat de koper er geen rekening mee hoeft te houden dat de auto in de winter (en vooral rijdend op de snelweg) slechts de 300 km rijdt.

Een uitspraak die grote gevolgen kan hebben voor de elektrische tak van de autobranche.

 

Cassatie

De verkoper laat het niet zitten bij deze uitspraak en gaat in cassatie.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad komt op 26 januari jl. tot de conclusie dat de uitspraak van het gerechtshof vernietigd en de zaak verwezen moet worden naar een ander gerechtshof.

In de conclusie geeft de procureur-generaal aan dat de grens van het acceptabele bereik van een auto zeer arbitrair is. Of 300 km onder de geschetste omstandigheden een te grote afwijking is, laat de procureur-generaal in het midden. De procureur-generaal geeft aan dat (openbare bronnen raadplegende) het mindere bereik van ca. 35% verwacht mag worden en niet te zeer afwijkt van de norm. In de winter, (vooral) rijdend op de snelweg en met de rijstijl die enigszins aan de sportieve kant is, mag een minder bereik van ca. 35% verwacht worden.

De bedoelde lezing van het arrest van het gerechtshof is naar het oordeel van de procureur-generaal uit het oog van een behoorlijke rechtsbedeling onwenselijk, nog los van de verregaande (indirecte) precedentwerking.

 

Hoe loopt dit af?

Nu is het aan de Hoge Raad om een beslissing te nemen, waarbij de Hoge Raad meestal de conclusie van de procureur-generaal volgt. Het is inmiddels ook wel algemeen bekend dat bij kouder weer en stevig rijden het bereik van de elektrische auto veel kleiner is. Naar mijn mening zouden bovendien de gevolgen van het in stand laten van de uitspraak van het gerechtshof te groot zijn, hoewel dat geen rol mag spelen in de komende uitspraak, het gaat slechts om deze individuele zaak zelf. Bij het in stand laten van de uitspraak  zou namelijk een precedent worden geschapen voor alle elektrische rijders om de verkopende partij aan te spreken.

Jeroen Hellendoorn

Jeroen Hellendoorn

29 januari 2024

Jeroen Hellendoorn

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten