Statutair bestuurder of functioneel bestuurder; de twee grootste verschillen

Er zijn wezenlijke verschillen tussen een statutair en een functioneel bestuurder. Worstelt u met de vraag welke bestuurder u wilt worden, dan geef ik u in deze blog inzicht in de grootste verschillen. Ik ben benieuwd wat u kiest: een uitdagende functie als statutair bestuurder of opereert u liever in de luwte als een functioneel bestuurder?

 

Twee grootste verschillen tussen een statutair en functioneel bestuurder

 

Verschil #1: rechtsbescherming

U heeft als statutair bestuurder een andere rechtsbescherming dan een functioneel bestuurder, waarbij het niet veel uitmaakt of u een statutair bestuurder bent op grond van een arbeidsovereenkomst of op grond van een managementovereenkomst.

 


Let op!

Een statutair bestuurder moet wel als zodanig door de aandeelhoudersvergadering benoemd worden (een aandeelhoudersbesluit).Aandeelhoudersbesluit

Zorg ervoor dat als u als statutair bestuurder wordt benoemd, er ook daadwerkelijk een fysiek aandeelhoudersbesluit ligt. Dit besluit dient te worden gegeven tijdens een aandeelhoudersvergadering. Met deze benoeming verkrijgt u wettelijke en statutaire bevoegdheden - noodzakelijk om als statutair bestuurder op de juiste wijze te ondernemen.

Bent u niet in een aandeelhoudersvergadering benoemd, dan bent u wettelijk gezien een functioneel bestuurder. Zowel bevoegdheden als verantwoordelijkheden dienen dan in samenspraak te worden bepaald en opgenomen in een arbeidscontract of managementovereenkomst.

Ontslag

Bij een statutair bestuurder loopt niet alleen de benoeming, maar ook een eventuele schorsing en ontslag via de aandeelhoudersvergadering. De aandeelhoudersvergadering kan besluiten tot ontslag. Dat loopt dan niet noodzakelijkerwijze via de rechter of het UWV (kan overigens wel) maar via de aandeelhoudersvergadering. Die fungeert dan eigenlijk als de instantie (rechter of UWV) die over einde dienstverband beslist. Daar ligt wel een zwakkere rechtsbescherming, zeker in het MKB.

 


Let op!

Met ontslag via de aandeelhoudersvergadering als statutair bestuurder eindigt in beginsel ook direct de arbeidsovereenkomst, als u op die basis werkzaam bent. Dan is de bestuurder meteen “out”.


 

Verschil #2: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

U heeft als statutair bestuurder de taak het ondernemingsbelang te dienen en in mindere mate het belang van de aandeelhouders. Vaak lopen die belangen volledig parallel, maar juist in crisissituaties kan dat zeer grote tegenstellingen en spanningen opleveren. Dan moet een statutair bestuurder wel erg sterk in zijn schoenen staan.

De statutair bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de onderneming, waarop de aandeelhouders hem of haar zouden kunnen afrekenen. Dat brengt een behoorlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de statutair bestuurder als eindverantwoordelijke met zich mee.

Voor een functioneel directeur, dus die geen benoeming tot statutair bestuurder heeft gehad, ligt die verantwoordelijkheid anders. Een functioneel directeur heeft doorgaans minder verantwoordelijkheden naar de aandeelhouders toe en profiteert van een betere rechtsbescherming (rechter of UWV).

 

Begin bij de functieomschrijving
Zowel u als de aandeelhouders zijn bezig met het zoeken naar antwoorden op vele uiteenlopende vragen alvorens een goede keuze te kunnen maken. Mijn advies is dan ook goed met de aandeelhouder(s) te bespreken wat de verwachtingen zijn. Begin bij: wat is de bedoeling, welke taken en bevoegdheden wil de aandeelhouder “weggeven” etc. Allemaal zaken die, zoals ik dat noem, aan de voorkant te regelen zijn; dus bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst of de managementovereenkomst.

Denk hierbij ook aan het aandeelhoudersbesluit, waarbij de bestuurder benoemd wordt tot statutair bestuurder. Dat geldt overigens aan twee kanten en is in het belang van zowel beoogd bestuurder als aandeelhouder.

 

Heeft u als DGA, aandeelhouder of directeur een prangende juridische vraag? Stel hem direct aan onze Brabantse Ondernemer Desk en krijg per e-mail kosteloos advies.

 

Stel uw vraag aan de Brabantse Ondernemers Desk

 


 

Ruud van der Linden

Ruud van der Linden

Ruud van der Linden

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten