Vaders opgelet! Nieuwe wet voor ouderlijk gezag

Op 1 januari 2023 is er een wetswijziging in werking getreden waarbij ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag verkrijgen bij erkenning. Dit betekent dat het gezag na erkenning niet meer apart moet worden aangevraagd.

 

Wat is het ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag houdt in dat een gezaghebbende ouder het kind moet verzorgen en opvoeden. Daarnaast houdt het gezag in dat de desbetreffende ouder officiële handelingen mag uitvoeren die betrekking hebben op het kind. Denk hierbij aan het kiezen van een school, het aanvragen van een legitimatiebewijs, beslissingen nemen over financiële of medische zaken etc. De ouder die met het gezag is belast heeft ook de bevoegdheid om in een testament een voogd aan te wijzen. De voogd kan iemand anders zijn dan de andere ouder (die niet met het gezag is belast).

 

Verkrijgen van ouderlijk gezag

Op grond van de wet heeft een moeder waaruit een kind is geboren automatisch het ouderlijk gezag. De partner van de moeder en/of de biologische ouder van een kind verkrijgt alleen het automatisch gezag als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met de gezaghebbende moeder. Voor ouders die geen officiële relatie hebben (niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap) zal het gezag door de ouders samen aangevraagd moeten worden.

 

Oude regeling

Bij ongehuwde en niet-geregistreerde partners is pas sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag als de ouders naast de erkenning het ouderlijk gezag apart aanvragen. Dit gebeurt door samen met de gezaghebbende moeder dit formulier in te vullen en bij de rechtbank in te dienen of (als de gezaghebbende moeder niet mee wil werken aan het gezamenlijk gezag) door het starten van een gerechtelijke procedure.

 

Nieuwe regeling

Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuw artikel in werking getreden waarbij het gezag is gekoppeld aan de erkenning. In artikel 251b boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is namelijk bepaald dat de moeder én de persoon die het kind heeft erkend gezamenlijk het gezag uitoefenen over dat kind. Het is in dus niet meer nodig om het ouderlijk gezag bij de rechtbank aan te vragen, maar voorziet de erkenningshandeling automatisch in het gezag.

Let op! Wordt uw kind na 1 januari 2023 geboren, maar heeft u het kind vóór 1 januari 2023 erkend? Dan dient u het gezag alsnog apart te regelen. De nieuwe wet geldt dus alleen als u het kind na 1 januari 2023 erkent.

 

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van onze familierechtspecialisten. Wij helpen u graag.

Amina Šabanović

Amina Šabanović

17 januari 2023

Amina Šabanović

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten