Vereffenen BV: Welke risico’s loop ik als bestuurder van een niet actieve BV?

Een bestuurder van een vennootschap die niet meer actief is maar nog wel activa heeft, loopt risico door het niet vereffenen van de BV. Een bestuurder kan zelfs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. In dit artikel leert u meer over deze risico’s aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

vereffenen-bv-blog

 

Uitspraak veroordeling niet vereffenen BV

In de uitspraak van het Hof Den Haag van 18 juli 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:2403) is een bestuurder veroordeeld omdat hij de vennootschap niet heeft vereffend - terwijl er nog wel financiële middelen in de BV aanwezig waren.

In de betreffende rechtszaak speelde een doorlopend jaarabonnement dat niet werd opgezegd en waarbij de facturen onbetaald bleven. De schuldeiser laat het er niet bij liet zitten en stelt de bestuurder aansprakelijk voor hetgeen de onderneming had moeten betalen. Het Hof deelt de mening van de schuldeiser, er is hier sprake van betalingsonwil aldus het Hof, en veroordeelt de bestuurder tot betaling van de schuldeiser.

 

Verplichting tot actie

Het ligt in de macht van de bestuurder om de crediteuren te informeren over het feit dat de vennootschap niet meer actief is. Het kan, gezien de uitspraak van het Hof, ook als verplichting worden gezien om actie te ondernemen waar nodig.

Activa verkopen

Als er activa aanwezig is, dan zal dat verkocht moeten worden tegen een zo hoog mogelijke opbrengst en de opbrengst komt de crediteuren toe. Als er geen activa is dan kan de zogenaamde ‘turbo liquidatie’ plaatsvinden. Ook hierbij is het van belang - niet verplicht - dat de bestuurder de schuldeisers op de hoogte stelt van het feit dat de vennootschap geen activa meer heeft. De BV zal worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.


Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder

Indien een bestuurder niets doet terwijl er wel activa is en de vorderingen van schuldeisers laat oplopen, dan kan hij daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Een bestuurder van een niet actieve BV loopt derhalve risico’s zoals hiervoor genoemd en dient te handelen waar nodig.

Een bestuurder kan derhalve niet achteroverleunen en zal de vennootschap als er nog actief is, moeten vereffenen. Schuldeisers mogen niet de dupe worden van de passiviteit van de bestuurder.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Specialist Jeroen van Hellendoorn helpt u graag.

Jeroen Hellendoorn

Jeroen Hellendoorn

28 januari 2020

Jeroen Hellendoorn

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten