Verzoek verlening rechterlijke machtiging voor omzetting van stichting in BV afgewezen

In deze blog bespreekt Tim van Ballegooij een interessante uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 28 juli 2023.

 

De casus

In de onderhavige zaak had een stichting een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank Rotterdam voor het verkrijgen van rechterlijke machtiging tot omzetting van een stichting in een B.V.

 

Wijziging rechtsvorm

Rechtspersonen kunnen zich in Nederland omzetten in een andere rechtsvorm op grond van artikel 2:18 BW. Een stichting is ook een rechtspersoon en daarom is het ook voor een stichting mogelijk om zich om te zetten in een andere rechtsvorm, bijvoorbeeld in een B.V.

Voor omzetting van een stichting in een B.V. is vereist:

  1. een besluit tot omzetting, genomen met inachtneming van de vereisten voor een besluit tot statutenwijziging,
  2. een besluit tot wijziging van de statuten,
  3. een notariële akte van omzetting die de nieuwe statuten bevat en
  4. een rechterlijke machtiging.

 

Rechterlijke machtiging

In deze casus had de stichting zich dus gewend tot de rechtbank om de benodigde rechterlijke machtiging te verkrijgen. De rechtbank wees het verzoek van de stichting echter af, omdat niet werd voldaan aan het eerste en tweede vereiste.

 

Overwegingen rechtbank

Volgens de rechtbank werden de bestuursbesluiten van de stichting tot omzetting en statutenwijziging namelijk niet rechtsgeldig genomen. De bestuursbesluiten waren buiten vergadering genomen, terwijl de statuten van de stichting voorschreven dat besluiten tot statutenwijziging alleen in een bestuursvergadering konden worden genomen (en dus niet buiten vergadering).

Omdat niet werd voldaan aan de vereisten van artikel 2:18 BW wees de rechtbank het verzoek van de stichting af.

 

Welke les kunnen we hieruit trekken?

Als bestuurder heeft u zich te houden aan de statuten van de rechtspersoon. In het onderhavige geval hadden de bestuurders van de stichting de betreffende bepaling uit de statuten vermoedelijk over het hoofd gezien, wat ertoe leidde dat de benodigde rechterlijke machtiging niet werd verkregen. De beoogde omzetting van de stichting in een B.V. kon daardoor (voorlopig) niet doorgaan.  

 

Meer informatie?

Overweegt u om uw rechtspersoon om te zetten in een andere rechtsvorm? Onze ondernemingsrechtspecialisten staan voor u klaar om u te adviseren over en te begeleiden bij dit soort omzettingsprocedures. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

Tim van Ballegooij

Tim van Ballegooij

20 februari 2024

Tim van Ballegooij

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten