Voldoet jouw elektrische auto aan de verwachtingen?

De elektrische auto wordt populairder. Steeds meer gebruikers besluiten een elektrische auto aan te schaffen. Het verschil in actieradius volgens fabrieksopgaaf en praktijk valt soms tegen. Hoe zit het met een elektrische auto die de toegezegde actieradius niet haalt? Of hoe zit het met een elektrische auto waarbij het laadproces tegenvalt? Levert dit non-conformiteit op? De rechtspraak heeft hier laatste jaren interessante uitspraken over gedaan. In deze blog staat Ahmad stil bij drie uitspraken van diverse rechtbanken die zijn gewezen in het kader van non-conformiteit van elektrische auto’s.

 

Algemeen

Op grond van de wet heeft de koper recht op een auto die beantwoordt aan de overeenkomst. De koper mag daarbij verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid daarvan niet behoefde te twijfelen. De koper van een tweedehands auto loopt per definitie meer risico op gebreken dan de koper van een nieuwe auto. Als de koper kan bewijzen dat de gebreken al op moment van verkoop aanwezig waren, dan kan er sprake zijn van non-conformiteit en kan de koper de koop ontbinden, of herstel of vervanging vorderen..

 

Jurisprudentie

In februari 2021 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland een vordering van de koper tot ontbinding van de koopovereenkomst afgewezen. De elektromotor van de accu van een Ford Kuga ST-Line X 2.5 Plug-in Hybride laadde weliswaar op tijdens het rijden, maar kon wegens een gebrek aan de highvoltage-accu niet aan de stekker worden opgeladen. De voorzieningenrechter wees de vordering af aangezien de ontbinding niet gerechtvaardigd was. De verkoper had namelijk de highvoltage-accu in het kader van een terugroepactie vervangen en het meerverbruik van de brandstof werd volledig gecompenseerd.

Ook in mei 2020 heeft de rechtbank Rotterdam de vordering van een (consument)koper tot ontbinding van de koopovereenkomst afgewezen. De kern van het geschil was – kort samengevat – of de door koper gekochte en door Breeland (Jaguar dealer) geleverde Jaguar I- Pace beantwoordde aan de overeenkomst. Volgens de koper voldeed de Jaguar niet aan de door hem verwachte actieradius van tenminste 350 km. Daarnaast was het laadproces gebrekkig en was er sprake van meerdere digitale mankementen. De vraag komt aan de orde of Breeland tijdens het verkoopproces een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven ten aanzien van de actieradius en het laadproces. Volgens de rechtbank blijkt uit de verkoopfolder en de tekst op de website van Jaguar dat de opgegeven waarden in werkelijkheid anders kunnen zijn. De rechtbank komt tot de conclusie dat de koper onvoldoende heeft gesteld over de verkeerde informatie die door de verkoper zou zijn verstrekt met betrekking tot de actieradius en het laadproces.

In november 2016 heeft de rechtbank Noord-Nederland de vordering van de koper tot ontbinding wél toegewezen. In dit geval ging het om een Nissan Leaf die niet voldeed aan de door verkoper (Nissan dealer) gegeven garantie betreffende de actieradius (199 km). De Nissan-dealer verweerde zich bij de rechter door te stellen dat zij niet heeft gegarandeerd dat de elektrische auto een rijbereik van 199 km zou hebben. Uiteindelijk besloot de rechtbank dat het verweer van de Nissan-dealer niet slaagt. De koper mocht volgens de rechtbank op basis van de door de Nissan-dealer verstrekte informatie op haar website, ervan uit gaan dat de elektrische auto een rijbereik had van 199 km. De rechtbank ontbindt de koopovereenkomst en wijst aan de koper een aanvullende schadevergoeding toe.

 

Tot slot

Net zoals bij de koper, van wie verwacht wordt dat deze gedegen onderzoek doet naar het voertuig dat hij of zij koopt, heeft ook de verkoper verplichtingen waar hij aan moet voldoen bij het verkopen van een (elektrisch) voertuig. De verplichtingen van de verkoper zijn o.a.:

  • de koper eerlijk informeren over alle (relevante) specificaties van de elektrische auto en de koper eerlijk antwoord geven op de vragen die de koper over de auto stelt;
  • geen misleidende informatie verschaffen door middel van een advertentie, folder, reclame, website etc.;
  • een product te verkopen dat functioneert, zoals in alle redelijkheid te verwachten is van een dergelijk product. Ook hier wordt natuurlijk rekening gehouden met het bouwjaar, de kilometerstand, het onderhoud, de prijs e.d. als het gaat om de (verkoop) van een auto.
Per individuele zaak zal dan ook gekeken moeten worden in hoeverre de koopovereenkomst zal kunnen worden aangetast. Beloof als verkoper vooral niet te veel, want belofte maakt schuld!
Ahmad Qurishi

Ahmad Qurishi

Ahmad Qurishi

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten