Vordering tot verlenging franchiseovereenkomst De Hypotheker afgewezen

Op 1 januari treedt de Wet Franchise in werking. In dit daglicht bespreek ik een recent geschil en uitspraak omtrent een franchiseovereenkomst met u. In dit geschil vorderde een franchisenemer de voortzetting van de franchiseovereenkomst met De Hypotheker. Volgens De Hypotheker is de franchisenemer ernstig tekortgeschoten bij het doen van een verzekeringsaanvraag. Hoe deze zaak afliep, leest u hier.

Nieuwe-franchise-wet-blog

 
De Hypotheker en het franchiseconcept

De Hypotheker is Nederlands grootste organisatie voor onafhankelijk hypotheekadvies en bemiddeling bij alle financiële zaken rondom een eigen woning. Op basis van een franchiseovereenkomst heeft een hypotheekadviseur het recht om onder de naam De Hypotheker diensten aan te bieden. Tussen de partijen was een franchiseovereenkomst gesloten, met een looptijd van vijf jaar.

 

Onzorgvuldigheid

De Hypotheker heeft aangegeven de franchiseovereenkomst niet te willen verlengen. Volgens de Hypotheker was er sprake van een zwaarwegend belang om geen nieuwe franchiseovereenkomst met deze franchisenemer te sluiten. Dat was er weer in gelegen dat de franchisenemer medio 2019 diverse fouten zou hebben gemaakt bij de aanvraag van een verzekeringspakket voor een klant. Daardoor was er gehandeld in strijd met wet- en regelgeving en zou de goede naam van De Hypotheker in diskrediet zijn gebracht.

 

Belangenafweging

De franchisenemer startte een kort geding om verlenging van de franchiseovereenkomst af te dwingen. De Hypotheker heeft er een gerechtvaardigd belang bij om op te treden tegen de ernstige normschending. Daar tegenover staat het (financiële) belang van de franchisenemer om de vestiging voort te kunnen zetten, in ieder geval tot de franchisenemer zijn onderneming aan een derde zou kunnen overdragen.

 

Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter is met De Hypotheker van oordeel dat bij de aanvraag van de betreffende verzekeringsovereenkomst sprake is geweest van meer dan een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De normschending door de franchisenemer was schadelijk voor de verhouding van De Hypotheker met een belangrijke relatie en met de toezichthoudende instantie.

 

Conclusie

Alles afwegende zijn er naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende zwaarwegende belangen voor De Hypotheker om de franchiseovereenkomst met deze franchisenemer niet te willen verlengen. Er bestaat evenmin voldoende grond om De Hypotheker bij wege van ordemaatregel te verplichten tot een tijdelijke verlenging. Na zes maanden zijn er nog steeds geen kandidaten gevonden die de onderneming van de franchisenemer willen overnemen. De franchisenemer is niet gebaat bij een verlenging voor een korte periode en De Hypotheker kan niet worden verplicht tot een verlenging voor een lange(re) periode. De vordering van de franchisenemer wordt dan ook afgewezen.

 

Wet Franchise

Op 1 januari 2021 treedt de Wet Franchise in werking. De wet beoogt het overwicht van de franchisegevers in te perken en daarmee de franchiserelatie meer in balans te brengen. Het is de vraag of bovengenoemde kwestie een andere uitkomst had gekend indien de Wet Franchise al van kracht zou zijn geweest. Waarschijnlijk niet, omdat de Wet Franchise in principe niets regelt in relatie tot de beëindiging van de franchiseovereenkomst.  Wel is een groot aantal geschilpunten tussen de Hypotheker en franchisenemer terug te vinden in de Wet Franchise. Denk aan het verstrekken van informatie in de precontractuele fase, het afleggen van verantwoording en het verstrekken van deugdelijke ondersteuning. In een volgende bijdrage zal ik de Wet Franchise nader belichten.

Zoekt u advies of begeleiding voor uw franchiseonderneming? Neem dan contact op met ons TRC Advocaten, wij helpen u graag verder.

Ahmad Qurishi

Ahmad Qurishi

Ahmad Qurishi

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten