Wie betaalt de naheffing loonbelasting?

De werkgever houdt de loonbelasting in op het loon van medewerkers. Als een medewerker te weinig loonbelasting betaalt, krijgt de werkgever meestal een naheffing, vaak in de vorm van een een eindheffing. De werkgever kan proberen de naheffing te verhalen op de werknemer, maar de werknemer kan zich daartegen verweren. De werkgever dient zorgvuldig na te gaan of een opgelegde naheffingsaanslag juist is. Zo niet, dan moet de werkgever bezwaar en beroep aantekenen, want de rechter zal een vordering om een onjuiste naheffing te verhalen op de werknemer vaak afwijzen. 

 

 

DE WERKNEMER BETAALT

De werkgever kan de verschuldigde loonbelasting terugvorderen van de werknemer. De werkgever kan zich daarbij baseren op het burgerlijk recht (onverschuldigde betaling ex art. 6:203 BW of ongerechtvaardigde verrijking; de werkgever heeft een belastingschuld voldaan die de werkgever had moeten betalen) of op het belastingrecht (art. 27 Wet LB).

De rechter besluit meestal tot toewijzing van terugvordering

  • wanneer de werkgever meende en mocht menen dat de werkgever op correcte wijze loonbelasting zou inhouden en afdragen.
  • wanneer de werknemer moet hebben geweten dat de werkgever ten onrechte niet of te weinig loonbelasting heeft ingehouden (bijvoorbeeld omdat hij heeft nagelaten zijn werkgever tijdig te informeren over relevante wijzigingen in zijn persoonlijke omstandigheden).

 

DE WERKGEVER BETAALT

De rechter de vordering tot terugbetaling vaak afwijzen

  • wanneer de gemaakte fout niet aan de werknemer kan worden verweten en de werknemer redelijkerwijs niet kon weten dat hij te veel netto loon ontving.
  • of wanneer de naheffing onjuist is en de werkgever daartegen niet (of niet correct of onvoldoende) bezwaar heeft gemaakt. De werknemer kan dan een beroep doen op de eigen schuld van de werkgever. Wanneer de werkgever bezwaar en eventueel beroep had aangetekend tegen de naheffingsaanslag, zou de aanslag vernietigd of verminderd zijn. Wanneer de werkgever dit verzuimt, kan de betaalde loonbelasting niet op de werknemer worden verhaald.

 

LOONBELASTING

Soms besluit de werkgever de ingehouden loonbelasting niet te verhalen. Dit betekent een voordeel voor de werknemer. Dit voordeel moet meestal worden gezien als loon in de zin van de Wet Loonbelasting, behalve bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een feitelijke onmogelijkheid tot verhaal (HR 19 oktober 1988, nr. 25381, BNB 1988/336). Over het voordeel van het niet verhalen is dan weer loonbelasting verschuldigd.

Loopt u als ondernemer tegen vergelijkbare juridische vraagstukken aan? Blijf niet te lang hiermee rondlopen en leg deze kosteloos voor aan een van onze advocaten via de Brabantse Ondernemer Desk.

Ruud van der Linden

Ruud van der Linden

Ruud van der Linden

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten