Wijziging wettelijke betalingstermijn voor grote bedrijven

Per 1 juli 2022 is de wettelijke betaaltermijn waarop grote bedrijven de rekeningen van leveranciers die behoren tot het midden- en kleinbedrijf (MKB) moeten betalen verkort van 60 naar 30 dagen. Hiermee is de betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid. Grote bedrijven moeten de rekeningen van MKB’ers dus sneller betalen.

 


Grootbedrijf versus MKB

De wettelijke regeling heeft betrekking op de handelsrelatie tussen grootbedrijven als afnemers en MKB’ers als leveranciers. Is de wettelijke regeling op u van toepassing?

Een grootbedrijf is een rechtspersoon die voldoet aan de volgende criteria:

  • meer dan 250 fte in dienst, of;
  • een netto omzet van meer van € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Onder het MKB vallen de rechtspersonen die niet voldoen aan de bovengenoemde criteria voor het grootbedrijf, waaronder ook de zzp’ers.

 

Betere bescherming van MKB’ers

Tot 1 juli 2022 konden grootbedrijven en MKB’ers in overeenkomsten een maximale betalingstermijn van 60 dagen afspreken. Uit onderzoek van Incassobureau Intrum bleek dat die betalingstermijn eigenlijk nog te lang was. De latere betalingen zorgden voor verlies van inkomen, liquiditeitskrapte en bijkomende rentelasten. Met het verkorten van de wettelijke betalingstermijn naar 30 dagen worden MKB’ers beter beschermd.

 

Vanaf 1 juli 2022 geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen

Per 1 juli 2022 dient de verkorte betalingstermijn van 30 dagen te worden opgenomen in alle overeenkomsten die worden gesloten tussen grootbedrijven en MKB’ers. Als er toch een langere betalingstermijn wordt afgesproken, dan is die bepaling nietig en geldt automatisch de wettelijke termijn van 30 dagen.

Voor overeenkomsten die zijn gesloten vóór 1 juli 2022 geldt dat die uiterlijk op 1 juli 2023 moeten zijn aangepast aan de nieuwe wettelijke regeling. Als dit niet of niet tijdig gebeurt, dan geldt automatisch de wettelijke termijn van 30 dagen. Als een grootbedrijf na het verstrijken van de wettelijke termijn een factuur betaalt, dan heeft het MKB recht op de wettelijke handelsrente over de periode waarmee de termijn is overschreden.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Om niet voor verrassingen te komen staan, adviseren wij u om bestaande overeenkomsten in lijn te brengen met de nieuwe wetgeving. Wilt u meer informatie of wilt u uw overeenkomsten aan laten passen? Neem dan gerust contact op met een van de specialisten van Team Ondernemingsrecht van TRC Advocaten.

Rowan Rosens

Rowan Rosens

12 juli 2022

Rowan Rosens

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten