Botsende algemene voorwaarden

In de wereld van juridische overeenkomsten is het gebruikelijk dat partijen ieder hun eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Dit kan leiden tot wat bekend staat als de 'Battle of the Forms'. Hoe wordt vervolgens bepaald welke voorwaarden uiteindelijk van toepassing zijn?

Recentelijk kwam dit onderwerp ter sprake bij de rechtbank Overijssel. Dit leidde tot een uitspraak welke eens te meer het belang van duidelijkheid onderstreept.

Kort gezegd zijn er in Nederland verschillende benaderingen voor dit probleem:

  1. De voorwaarden waar het eerst naar wordt verwezen, zijn van toepassing. (first shot-rule)
  2. De voorwaarden waar het laatst naar wordt verwezen, zijn van toepassing
  3. Beide sets algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover zij verenigbaar zijn, anders geldt het gemene recht
  4. Geen van beide sets algemene voorwaarden zijn van toepassing.

 

First shot rule

In de Nederlandse wet is de first shot-rule vastgelegd. Dit betekent dat indien er naar verschillende sets algemene voorwaarden wordt verwezen, de voorwaarden van de eerste verwijzing gelden, tenzij de tweede partij deze uitdrukkelijk van de hand wijst.

Het 'uitdrukkelijk van de hand wijzen' van de voorwaarden van de andere partij is dus cruciaal, maar wat daar precies onder valt staat niet in de wet. Recente jurisprudentie wijst uit dat een standaard afweerclausule ontoereikend kan zijn, tenzij er aanvullende omstandigheden zijn die wijzen op een duidelijke afwijzing.

De rechtspraak biedt voorbeelden waarin standaard afweerclausules wel en niet als uitdrukkelijk van de hand wijzen worden beschouwd. Uiteindelijk komt het neer op de duidelijkheid van communicatie tussen de partijen en of er aanvullende acties zijn die de afwijzing bevestigen.

 

Problemen voorkomen

Om problemen te voorkomen is het voor de tweede verwijzer aan te raden om de voorwaarden van de eerste partij expliciet van de hand te wijzen. Als alternatief kunnen standaard afweerclausules worden gebruikt, maar alleen als deze duidelijk genoeg zijn en ondersteund worden door aanvullende acties of communicatie.

Het voorkomen van geschillen over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden vereist dus nauwkeurige communicatie en duidelijkheid van beide partijen. Dit kan essentieel zijn voor een soepele afwikkeling van juridische overeenkomsten en problemen in de toekomst voorkomen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u advies? Neem contact op met een van onze ondernemingsrechtspecialisten. Wij helpen u graag verder. 

Edward Plass

Edward Plass

13 mei 2024

Edward Plass

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten