Kinderalimentatie aan niet-verzorgende ouder

Doorgaans wordt er kinderalimentatie betaald aan de ouder waar een kind zijn/ haar hoofdverblijf heeft. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin er aanleiding bestaat om een plicht tot betaling van  kinderalimentatie op te leggen aan de ouder waar het kind zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft als bijdrage in de zorgkosten aan de niet-verzorgende ouder. Een dergelijke situatie was aan de orde in een zaak waarover het Hof Den Haag recentelijk heeft geoordeeld.

Partijen (twee moeders) zijn gehuwd geweest en zijn de ouders van twee kinderen. Het oudste kind woont bij moeder A en het jongste kind bij moeder B.  Moeder A heeft om kinderalimentatie voor het jongste kind dat niet bij haar woont, verzocht. Moeder B heeft tegen dat verzoek verweer gevoerd.

Het Hof heeft het verzoek van moeder A toegewezen. Het Hof heeft  daarbij overwogen dat doorgaans kinderalimentatie wordt betaald aan de ouder bij wie het kind de hoofdverblijfplaats heeft. Uitgangspunt hierbij is dat de ouder waar het kind de hoofdverblijfplaats heeft alle verblijfsoverstijgende kosten van het kind betaalt en dat de andere ouder de kosten die samenhangen met het verblijf bij die ouder, de zogenoemde zorgkosten, voor zijn rekening neemt. In situaties, zoals de onderhavige, waarin sprake is van een ruime zorgregeling met een ouder die een minimale draagkracht heeft, terwijl de ouder waar het kind de hoofdverblijfplaats heeft over een ruimere draagkracht beschikt, bestaat er aanleiding om een kinderalimentatie op te leggen aan de ouder waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft als bijdrage in de zorgkosten aan de andere ouder.

In deze zaak heeft het Hof aldus geoordeeld dat er een aanleiding bestond om het verzoek van moeder A om een door moeder B aan haar te betalen kinderalimentatie op te leggen ter zake van de zorgkosten van het jongste kind, toe te wijzen.

Hebt u vragen over de vaststelling van kinderalimentatie in een vergelijkbare situatie of hebt u andere vragen over kinderalimentatie, dan kunt u zich daarvoor wenden tot de advocaten van de sectie personen- en familierecht van TRC Advocaten.

Bron: Hof Den Haag, 20 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:438

Ghislaine van Kooten

Ghislaine van Kooten

Ghislaine van Kooten

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten