Partneralimentatie omlaag en van 12 jaar naar 5 jaar

Als het aan de Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 ligt hoeven partners die gaan scheiden in de toekomst korter en minder partneralimentatie te betalen. Deze partijen vinden het huidige systeem van partneralimentatie achterhaald en oneerlijk. Op 19 juni 2015 hebben deze drie partijen hun initiatiefwetvoorstel ingediend om de regelgeving van partneralimentatie te moderniseren. Er hoeft alleen nog maar partneralimentatie te worden voldaan als een van de partners aantoonbaar inkomensverlies heeft geleden tijdens het huwelijk. Dat kan het geval zijn indien tijdens het huwelijk een van de partners gestopt is met werken om voor de kinderen te zorgen. Ook het bedrag dat de onderhoudsgerechtigde krijgt gaat omlaag. Thans is uitgangspunt dat de onderhoudsgerechtigde na de scheiding het huwelijkswelvaartsniveau moet behouden. In het wetsvoorstel wordt de hoogte gebaseerd op de oorspronkelijke uitgangspositie van de onderhoudsgerechtigde.

De periode waarin de alimentatie betaald dient te worden, zal aanzienlijk worden verkort. De maximale duur van de onderhoudsplicht is thans op 12 jaar gesteld. Dit maximum wordt bijgesteld naar 5 jaar. Als hoofdregel zal gelden dat de duur van de onderhoudsverplichting zal worden vastgesteld op de helft van het aantal huwelijksjaren, met 5 jaar als maximum. Als het huwelijk echter minder dan 3 jaren heeft geduurd, is er geen partneralimentatie verschuldigd. Op deze hoofdregel gelden weer enkele uitzonderingen.

Indien uit het huwelijk kinderen zijn geboren, krijgt de onderhoudsgerechtigde partneralimentatie tot het jongste kind de 12 jarige leeftijd heeft bereikt.

Indien een huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd of de onderhoudsgerechtigde 10 jaar of korter voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit, krijgt de onderhoudsgerechtigde maximaal 10 jaar partneralimentatie.

Tot slot wordt in het wetsvoorstel aangegeven dat bestaande alimentatieverplichtingen niet worden aangepast wanneer het wetsvoorstel is aangenomen.

De drie partijen hopen dat de nieuwe wet over een jaar wordt ingevoerd.

22 Jun 2015

Evelien Geerings

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

TRC Update