Schade aan uw onderneming, wie draait daar voor op?

Ondernemingen worden soms getroffen door ongewilde gebeurtenissen waardoor er schade kan ontstaan. Een hoofdbeginsel van het Nederlandse schaderecht is dat ieder zijn eigen schade draagt. Onder omstandigheden kan een ander aansprakelijk worden gesteld. Hoe zit dit precies?

De oorzaak van de schade is soms moeilijk vast te stellen. Zijn de dieren ziek geworden door het geleverde diervoer? Is de voortijdige roestvorming in bouwprojecten het gevolg van onvoldoende coating van afgenomen staal of interne klimaat? Is een veel te hoge ammoniakgehalte in stallen het gevolg van wijzigingen door de aannemer van het bouw concept?

Als de constatering gedaan wordt, is het vaak noodzakelijk om direct maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld een mestsilo waarvan de constructieve onderdelen zodanig zijn doorgeroest dat het risico op het uitstromen van mest aanzienlijk is. Ingrijpen is dan onvermijdelijk.

Voor de ondernemer en zijn medewerkers is het van belang om op de eerste plaats de schade te beperken.

Om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, zal veelal de hulp van een deskundige ingeroepen moeten worden ook voor de aansprakelijkheidsvraag.

 

Wie is aansprakelijk voor de kosten?

Komen de kosten voor het treffen van maatregelen en het onderzoek naar oorzaak schade en aansprakelijkheidsvraag voor vergoeding in aanmerking?

Denk daarbij aan de extra kosten voor een noodvoorziening voor mestopslag, extra werk medewerkers, extra kosten van de accountant voor het opstellen van een schade rapport, extra bedrijfsbegeleiding en juridische ondersteuning.

Deze vragen kunnen in beginsel bevestigend worden beantwoord.

Als de aansprakelijke partij de aansprakelijkheid erkent dan kan de vergoeding van de schade uiteraard in onderling overleg geregeld worden. In de praktijk wordt de aansprakelijkheid voor en de omvang van de schade niet altijd erkend en wordt bijvoorbeeld het verweer opgeworpen dat er andere oorzaken aan de schade ten grondslag liggen, dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn met uitsluiting van aansprakelijkheid of dat er sprake is van eigen schuld.

 

Roep de hulp in van een deskundige

Het loont de moeite om direct aan het begin van een complexe schadezaak de hulp in te roepen van deskundigen waaronder de advocaat om de positie te bepalen.

Iedere casus is weer anders en dat vraagt de optimale aandacht om aanspraken veilig te stellen en ook waar nodig verhaal te zoeken voor geleden schade.

Heeft u als ondernemer een vraag over een schadevoorval waarmee u te maken krijgt dan kunt u die aan ons stellen. Wij denken graag mee om de schade neer te leggen waar die thuishoort.

Jeroen Hellendoorn

Jeroen Hellendoorn

Jeroen Hellendoorn

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten