Couveuseverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof. Hoe zit dat precies?

In de blog over zwangerschaps- en bevallingsverlof is aandacht besteed aan het recht op verlof van een zwangere werkneemster direct voor- en na de bevalling. In deze blog ga ik nader in op het couveuseverlof, het geboorteverlof en het ouderschapsverlof.

 

Couveuseverlof

Als het kind tijdens het bevallingsverlof vanwege zijn of haar medische toestand in een ziekenhuis is opgenomen, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal opnamedagen, te rekenen vanaf de achtste dag van opname tot en met de laatste dag van het bevallingsverlof tot een maximum van tien weken.

 

Geboorteverlof

Na de bevalling heeft de partner van de werkneemster die is bevallen gedurende een periode van vier weken recht op geboorteverlof met behoud van loon van eenmaal de arbeidsduur per week. Nadat de partner het geboorteverlof heeft opgenomen, heeft de partner gedurende een periode van zes maanden nog recht op aanvullend geboorteverlof zonder behoud van loon. Het aanvullend geboorteverlof bedraagt ten hoogste vijf maal het aantal arbeidsduur per week.

 

Ouderschapsverlof

Een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof als hij of zij de ouder is van een kind en als het kind niet ouder is dan acht jaar. Kortom, elk kind dat jonger is dan acht jaar geeft aan de ouder eenmalig het recht op ouderschapsverlof. Als de werknemer op hetzelfde moment ouder wordt van meer dan één kind door bijvoorbeeld de geboorte van een meerling, adoptie of erkenning van meer dan één kind, dan heeft die ouder ten aanzien van ieder kind recht op ouderschapsverlof. In de situatie dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer wordt beëindigd voordat het ouderschapsverlof volledig door de werknemer is genoten, heeft de werknemer tegenover de nieuwe werkgever nog aanspraak op het resterende deel van het verlof.

De omvang van het ouderschapsverlof is 26 keer het arbeidsuren per week. Voorbeeld: als een werknemer 40 uur per week werkt, dan heeft die werknemer recht op 1040 uur ouderschapsverlof. De werknemer kan dit verlof verspreid en om elke gewenste wijze opnemen, tenzij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang van de werkgever zich hiertegen verzet.

De werknemer dient zijn of haar voornemen om verlof op te nemen ten minste twee maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk  te melden aan de werkgever onder opgave van de periode, het aantal uren verlof per week of als de arbeidsduur over een ander tijdvak is overeengekomen over dat tijdvak en de spreiding daarvan over de week of het anderszins overeengekomen tijdvak.

De werknemer heeft over de uren dat hij of zij ouderschapsverlof geniet in principe geen recht op loon. Werkgever en werknemer kunnen daar natuurlijk andersluidende afspraken over maken. Een werknemer kan voor 9 van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof wel aanspraak maken op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het gemaximeerde dagloon. Daarvoor is noodzakelijk dat (dit deel van) het verlof in het eerste jaar na de geboorte van het kind wordt opgenomen. Over die dagen bouwt de werknemer ook vakantiedagen op. Op het overige deel van het ouderschapsverlof niet, tenzij de werknemer over die dagen loon krijgt doorbetaald van de werkgever. 

 

VRAGEN?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, neem dan gerust contact op met één van onze specialisten uit team Arbeidsrecht.

Meer informatie kunt u vinden in ons kennisdossier Legally Pregnant.

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

8 april 2024

Ingrid van den Broek

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten