Hoe regel ik de voogdij?

 

Toekomst van uw kind

Het creëren van een nieuw leven zorgt er vaak voor dat ouders niet willen denken aan de negatieve aspecten van het leven, zoals de dood. Toch is het voor de toekomst van uw kind van essentieel belang dat u ook na gaat denken over het regelen van de voogdij. Want wat gebeurt er met uw kind als u en uw partner er niet meer zijn? U kunt de voogdij regelen door het opstellen van een testament of door een aantekening in het gezagsregister.

 

Waarom een voogd aanwijzen?

In de huidige samenleving wordt de samenstelling van gezinnen steeds complexer. Het benoemen van een voogd voor uw minderjarig kind/ kinderen is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat uw kind de juiste zorg en opvoeding ontvangt als u (en de tweede ouder van uw kind) er niet meer bent. Het benoemen van een voogd zorgt ervoor dat uw kind niet een ongewenste voogd krijgt. Indien u geen keuze maakt, dan zal de rechtbank een voogd aanwijzen. Dit kan een familielid zijn, maar de rechtbank kan ook een gecertificeerde instelling als voogd benoemen. Door een voogd aan te wijzen, kan uw kind opgroeien onder de zorg van iemand die u vertrouwt.

Ook voorkomt u geschillen tussen familieleden die voogdij over uw kind willen uitoefenen. Zeker als meerdere personen een goede band met uw kind hebben en overtuigd zijn dat u de voogdij aan hen zou overlaten. De onderlinge verhoudingen kunnen hierdoor verstoord worden waardoor ook uw kind hiervan de gevolgen kan ondervinden.

 

Hoe wijs ik een voogd aan?

In Nederland zijn er twee manieren om een voogd aan te wijzen. De meest bekende manier voor het regelen van de voogdij, is het opstellen van een testament. Sinds 1 april 2014 is het in Nederland ook mogelijk om een voogd aan te wijzen via het gezagsregister. Hieronder worden de twee mogelijkheden nader uiteengezet.

 

Een Testament

Een testament is een door een notaris opgestelde akte waarin wordt omschreven wat er met de nalatenschap (alle bezittingen en schulden) moet gebeuren als een persoon overlijdt. Daarnaast kan in een testament een voogd en een bewindvoerder worden benoemd. 

De voogdij kan in een testament nader gespecificeerd worden. Zo kunt u bepalen dat de voogd voor uw huidige kinderen, maar ook voor uw toekomstige kinderen benoemd wordt. U kunt aangeven hoe u de voogdij wilt regelen als de aangewezen voogd door omstandigheden niet als voogd kan optreden. In een testament kunt u ook nadere wensen over de uitvoering van de voogdij benoemen.

Naast het benoemen van een voogd, is het ook mogelijk om een bewindvoerder over uw nalatenschap te benoemen. De bewindvoerder beheert dan de nalatenschap totdat uw kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt (bijvoorbeeld 23 jaar). Het kan zo zijn dat u ervoor kiest om niet de voogd als bewindvoerder te benoemen, maar juist een andere persoon. Dit kan om verschillende redenen wenselijk zijn. Bijvoorbeeld, omdat de bewindvoerder beter met geld om kan gaan dan de voogd, u niet wilt dat het vermogen door een ex-partner wordt beheerd of omdat u een extra controle wilt hebben op de uitgaven van uw kind als hij/zij volwassen is.

U moet wel opletten dat aan het opstellen van een testament kosten verbonden zijn.

 

Het gezagsregister 

Het gezagsregister is een openbaar register van de Rechtspraak waarin beslissingen over het ouderlijk gezag geregistreerd staan. Naast het gezag, is het voor ouders mogelijk om een registratie in het gezagsregister te plaatsen en op die manier een voogd aan te wijzen. 

Ouders moeten dan een aanvraag indienen bij de rechtbank om een voogd aan te wijzen. Dit kan digitaal of schriftelijk. De voorwaarden voor de aanvraag kunt u vinden op de website van de Rechtspraak (https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Voogdij/Paginas/Aanwijzen-voogd-(formulier).aspx#4c24b59c-05fd-45c0-b742-861a9105e39a8f57c1c0-cc9e-4320-bb3d-8dfcd17aef897 ) . Bij de aanvraag kunt u per kind aangeven wie u als voogd voor het desbetreffend kind wilt aanwijzen

Zodra de rechter de aanvraag heeft behandeld en u aan alle voorwaarden heeft voldaan, komt er een aantekening in het gezagsregister over de benoemde voogd. U krijgt hiervan binnen twee weken een bericht van de rechtbank met het uittreksel uit het gezagsregister.

Let wel op, u kunt geen bewindvoerder benoemen of nadere wensen beschrijven over de uitvoering van de voogdij als u de voogdij via het gezagsregister regelt. De voordelen zijn dat de aantekening eenvoudig en snel te regelen is en dat er geen/beperkte kosten aan de aanvraag geboden zijn.

 

Conclusie

Het benoemen van een voogd en is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat uw kind de beste zorg en opvoeding krijgt als u er niet meer bent. Het is een beslissing die zorgvuldig moet worden overwogen en wellicht in de toekomst moet worden herzien.

 

VRAGEN?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, neem dan gerust contact op met één van onze specialisten uit team familierecht.

Meer informatie kunt u ook vinden in ons kennisdossier Legally Pregnant.

 

Amina Šabanović

Amina Šabanović

7 maart 2024

Amina Šabanović

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten