De rol van de observator

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) introduceert een functionaris, die we eerder nog niet kenden in het insolventierecht: de observator. In dit artikel wordt stil gestaan bij de rol van de observator onder de WHOA.

In de WHOA is een mogelijkheid gecreëerd voor rechtbanken tot aanstelling van een observator. De taak van de observator is toezicht houden op de totstandkoming van een akkoord dat door de schuldenaar wordt voorbereidt en daarbij oog te hebben voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.
Met de aanstelling van een observator verliest de schuldenaar dus expliciet niet de beschikking of het beheer over zijn vermogen.

De aanstelling van een observator kan op de eerste plaats bij wijze van voorziening als het akkoord door de schuldenaar wordt voorbereid en op de tweede plaats als een verzoek tot homologatie van het akkoord wordt verzocht waarbij niet alle klassen van schuldeisers met het akkoord hebben ingestemd en er op het moment van indiening van dit verzoek nog geen sprake is van een herstructureringsdeskundige of observator die door de rechtbank is aangewezen dan wel aangesteld.

De observator dient zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uit te voeren. Hij waakt er onder meer voor, dat alle bij de voorbereiding van een akkoord betrokken partijen de juiste informatie verkrijgen. In dat kader heeft de observator toegang tot alle informatie die nodig is voor een juiste vervulling van zijn taak, waaronder de (financiële) administratie, contracten, correspondentie en andere gegevensdragers van de schuldenaar. De schuldenaar is verplicht om aan de observator alle inlichtingen te verschaffen die van hem worden verlangd. Deze verplichting geldt niet alleen voor de bestuurder(s) van de schuldenaar, maar ook voor derden zoals werknemers, aandeelhouders en commissarissen.

De rechtbank kan op ieder gewenst moment aan de observator vragen om informatie en/of advies. Op basis van de bevindingen van de observator besluit de rechtbank op welke wijze het WHOA-traject wordt voortgezet. Indien bijvoorbeeld de observator rapporteert, dat sprake is van benadeling van schuldeisers, kan dat aanleiding zijn voor de rechtbank om voortzetting van het WHOA-traject te weigeren. Indien hij rapporteert dat sprake is van aanmodderen door de bestuurder, maar de kans op een akkoord nog niet verkeken is, kan de rechtbank besluiten een herstructureringsdeskundige te benoemen. In voorkomend geval kan de rechtbank besluiten om de observator te benoemen tot herstuctureringsdeskundige, waardoor deze zich actief kan gaan bemoeien met voorbereiding van het akkoord.

De kosten van de observator komen voor rekening van de schuldenaar.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met één van de advocaten van het WHOA team bij TRC Advocaten.

 

Jeroen Hellendoorn

Jeroen Hellendoorn

21 juli 2021

Jeroen Hellendoorn

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten