Definitieve vaststelling NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Ondernemers die een beroep hebben gedaan op een tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling hebben een voorschot ontvangen. Dit voorschot is gebaseerd op de loonsom en het door de ondernemer geschatte omzetverlies in de betreffende aanvraagperiode.

 

Inmiddels is het daadwerkelijke omzetverlies duidelijk en zal UWV – per aanvraagperiode – overgaan tot een definitieve vaststelling van de NOW. De ondernemer moet hiervoor een “definitieve berekening” aanvragen. Afhankelijk van de aanvraagperiode (NOW: 1, 2, 3, 4, 5 en 6) kan de definitieve vaststelling op de volgende data worden gevraagd:

 • NOW 1: 7 oktober 2020 t/m 31 oktober 2021
 • NOW 2: 15 maart 2021 t/m 31 maart 2022
 • NOW 3: 4 oktober 2021 t/m 22 februari 2023
 • NOW 4: 31 januari 2022 t/m 22 februari 2023
 • NOW 5: 31 januari 2022 t/m 22 februari 2023
 • NOW 6: 31 maart 2022 t/m 22 februari 2023

Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/ 

 
LET OP

Het is belangrijk dat u altijd om een definitieve vaststelling vraagt. Wanneer u nalaat om een definitieve vaststelling te vragen zal UWV namelijk het volledige voorschot terugvorderen!

De definitieve vaststelling kan bovendien ook gunstig uitpakken voor de ondernemer die zijn omzetverlies te zuinig heeft ingeschat. Blijkt het daadwerkelijke omzetverlies hoger dan destijds in het kader van het voorschot werd begroot, dan zal op basis van de definitieve vaststelling nog een nabetaling volgen.

 

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Indien uit de definitieve vaststelling volgt dat UWV een bedrag zal terugvorderen, is het zaak daar tijdig reserveringen voor te treffen. Ziet u aankomen dat er onvoldoende middelen zijn om de vordering(en) van UWV te voldoen, dan biedt een sanering mogelijk uitkomst. De in januari 2021 ingevoerde Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan daarvoor een bruikbare tool zijn. De WHOA maakt het mogelijk, dat, buiten faillissement, een akkoord wordt gesloten met de schuldeisers.

De advocaten uit het Team Insolventie van TRC Advocaten zijn gespecialiseerd in het insolventierecht en de WHOA. Vermoedt u dat uw onderneming als gevolg van de definitieve vaststelling NOW liquiditeitsproblemen zal ondervinden? Neemt u dan tijdig contact op met de specialisten van TRC Advocaten. Zij kunnen dan, al dan niet door middel van een zogenaamde “quick scan”, in kaart brengen of de WHOA in uw situatie succesvol kan worden ingezet.

 

CONCLUSIE

De conclusie is dat de definitieve vaststelling NOW een belangrijk moment is voor iedere ondernemer die een beroep deed op de NOW-regeling. Zet u derhalve de datum waarop u de definitieve berekening wilt aanvragen alvast met rode pen in uw agenda!

Voor het doen van de aanvraag heeft u nodig:

 • loonheffingennummer
 • omzetverlies
 • omzetgegevens 2019
 • rekeningnummer 
 • bankafschrift
 • voorschotbedrag

Vanaf een bepaald bedrag moet de aanvrager ook een accountantsverklaring of derdenverklaring meesturen. Aanvragen van de definitieve berekening doet u via het aanvraagformulier. U vindt deze en meer informatie op de website van UWV

Michael Filemon

Michael Filemon

4 november 2021

Michael Filemon

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten