De WHOA en de Belastingdienst

De WHOA is per 1 januari 2021 ingevoerd. Hoe gaat de Belastingdienst om met een aangeboden WHOA-akkoord? Inmiddels bestaat hierover duidelijkheid en is de Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2021 aangepast.

 

Voorheen was in de Leidraad opgenomen, dat de Belastingdienst instemt met een crediteurenakkoord mits zij het dubbele percentage krijgt aangeboden van wat de concurrente crediteuren krijgen aangeboden. Dat heeft te maken met de preferente positie van de Belastingdienst.

 

Kan de Belastingdienst hier van afwijken?

Dit standpunt, waarbij het dubbele percentage wordt aangeboden, is ook in de nieuwe Leidraad uitgangspunt gebleven. Daar kan onder omstandigheden van worden afgeweken. Dat heeft te maken met het feit dat onder de WHOA, de kleinere MKB-schuldeisers aanspraak kunnen maken op minimaal 20% van hun vordering. De Belastingdienst is genegen om het effect daarvan in mindering te brengen op het dubbele percentage. In de praktijk wordt dit uitgewerkt doordat de Belastingdienst pas na aftrek van de uitkering op grond van de 20%-regeling voor ‘kleinere MKB-schuldeisers’ aanspraak maakt op een dubbel percentage. Dit betekent dat de Belastingdienst voor de schuldeisers die niet als ‘kleinere MKB- schuldeisers’ kwalificeren, vasthoudt aan het principe van het dubbele percentage; ten opzichte van de ‘kleinere MKB-schuldeisers’ zal de Belastingdienst geen percentage van tenminste 40% eisen.

Dat de Belastingdienst onder omstandigheden genoegen neemt met minder dan het dubbele percentage, was al gebleken in de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 19 februari 2021, waarbij de Belastingdienst als preferent schuldeiser akkoord ging met 21%, terwijl concurrente schuldeisers 16% aangeboden kregen.

Uitgangspunt is dat Belastingdienst in ieder geval niet minder krijgt dan zij in geval van faillissement zou ontvangen. De Belastingdienst zal veelal in een aparte crediteurenklasse worden ingedeeld en als aparte klasse kunnen stemmen.

Als er een stemming plaatsvindt en het akkoord wordt aangenomen en door de rechtbank gehomologeerd, dan bindt dit alle partijen (en dus ook de Belastingdienst).

 

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van de sanering van uw schulden en de WHOA of bent u schuldeiser, laat het ons weten. Wij zijn u graag van dienst bij het vinden van het juiste antwoord en een oplossing die u past.

Wilt u meer weten over de WHOA? Bekijk hier onze WHOA informatiepagina.

Jeroen Hellendoorn

Jeroen Hellendoorn

9 november 2021

Jeroen Hellendoorn

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten