Fair play, driemaal is scheepsrecht?

Het fair play-beginsel is vastgelegd in artikel 2:4 Algemene wet bestuursrecht en betekent dat de overheid besluiten neemt zonder vooringenomenheid of partijdigheid. In deze zaak ging dat twee keer niet goed.

 

Wat was er aan de hand?

De gemeente Drimmelen heeft in 2019 een omgevingsvergunning voor de duur van 25 jaar verleend voor het realiseren van Zonnepark De Bergen in Terheijden. Vier aanvragen voor zonneparken op andere locaties werden afgewezen.

De vijf aanvragen werden beoordeeld aan de hand van het gemeentelijk ‘Beleidskader grootschalige zonnevelden’, waarbij moest worden getoetst aan drie criteria. Tijdens de procedure heeft de gemeente haar beleid gewijzigd.

In beroep heeft de rechtbank onder andere geoordeeld dat niet is uitgesloten dat bij de beoordeling van de aanvraag van Zonnepark De Bergen een onjuiste maatstaf is gehanteerd en werd de omgevingsvergunning vernietigd.

Tegen deze uitspraak hebben zowel de gemeente als Zonnepark De Bergen hoger beroep ingesteld.

 

Nieuwe besluiten

Hangende de behandeling van het hoger beroep heeft de gemeente in april 2021 nieuwe besluiten genomen en werd opnieuw een omgevingsvergunning verleend aan Zonnepark De Bergen onder afwijzing van de andere aanvragen.

Ook deze nieuwe besluiten haalden de eindstreep niet. De Afdeling concludeert dat niet alle aanvragen objectief en op gelijke wijze zijn beoordeeld en het er de schijn van heeft dat Zonnepark De Bergen is bevoordeeld. Allereerst is volgens de Afdeling de beleidswijziging alleen aan Zonnepark De Bergen niet daadwerkelijk tegengeworpen. Verder is niet vast te stellen of de aanvraag van Zonnepark De Bergen op het punt van de maatschappelijke weerstand tegen de projecten is beoordeeld, wat bij de andere aanvragen wel is gebeurd, en werd de ligging als pluspunt aangemerkt terwijl deze ligging, gelet op het beleid, geen bijzondere voordelen gaf.

 

Driemaal is scheepsrecht

De Afdeling heeft nu alle besluiten vernietigd, dus niet alleen de verleende omgevingsvergunning, maar ook de vier afwijzingen.

De gemeente mag nu voor de derde keer op deze aanvragen beslissen.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten