Flatbewoners hebben behoefte aan een barbecue

De gemeente Tilburg heeft op 1 mei 2019 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een barbecue in de Natuurtuin Stokhasselt. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze vergunning op 8 mei 2019 verleend voor de duur van tien jaar. Na deze periode moet de barbecue zijn verwijderd.

 

Omwonende maakt bezwaar

Een omwonende die op ongeveer 43 meter afstand van de barbecue woont, maakt bezwaar omdat hij vreest voor geur,- geluid- en rookoverlast als gevolg van het gebruik van de barbecue. Ook vreest hij voor zijn gezondheid en vindt dat de gemeente onderzoek had moeten doen.

Niet ter discussie staat dat de barbecue in strijd is met het bestemmingsplan “Stokhasselt 2007”. De vraag die dan beantwoord dient te worden is of het plaatsen van de barbecue in de natuurtuin al dan niet strijd met de goede ruimtelijke ordening oplevert.

De gemeente vindt van niet en heeft onder andere aangevoerd dat in overleg met de wijkregisseur is gekeken naar de beste locatie voor de barbecue en is de gekozen locatie een open veld. Verder hebben de bewoners van de flat, omdat zij geen tuin hebben, belang bij een barbecue in openbaar gebied.

 

Raad van State doet uitspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State neemt dit over en overweegt in haar uitspraak van 9 maart 2022 verder dat gelet op de locatie van de barbecue niet is uitgesloten dat de bezwaarmaker enige geur,- rook- en geluidsoverlast zal ondervinden, maar dat het niet aannemelijk is dat de hinder zo groot zal zijn dat de vergunning niet verleend had mogen worden. Bij de belangenafweging mocht worden betrokken dat bij goed gebruik van de barbecue de mogelijke overlast beperkt is en bij het wonen in een stad hoort. Indien de barbecue onjuist wordt gebruikt, kan daartegen handhavend worden opgetreden.

Bovendien wordt een bord geplaatst met regels voor een goed gebruik van de barbecue en zullen opsporingsambtenaren van de gemeente Tilburg op het gebruik toezien en de locatie van de barbecue in hun vaste route opnemen. Er hoeft, vanwege de ligging van de barbecue en de aanvaardbare mate van hinder, ook geen onderzoek te worden gedaan naar de gevolgen van de rook voor de gezondheid van de bezwaarmaker. De bezwaarmaker haalt dus bakzeil.

 

Behoefte aan Barbecue

Wat allereerst opvalt is de snelheid waarmee de vergunning is verleend, op 1 mei aangevraagd en op 8 mei verleend, dat heeft dus maar een week geduurd. Hierbij zal zeker een rol hebben gespeel dat de gemeente zelf de aanvrager is.

Verder valt op dat flatbewoners kennelijk belang hebben bij een barbecue in openbaar gebied en enige overlast als gevolg van een barbecue hoort bij het wonen in een stad.

Deze uitspraak zet hiermee de deur open voor flatbewoners om hun gemeente te vragen voor hen een barbecue in openbaar gebied op te richten.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten