Heeft u al gehoord van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)?

De economische gevolgen van het coronavirus zijn voor veel ondernemers in Nederland voelbaar. Met tijdelijke financiële regelingen probeert de overheid ondernemers te ondersteunen. De meeste financiële regelingen, zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW3) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn bij ondernemers bekend. Maar hebt u ook al gehoord van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, ook wel aangeduid als de TONK?

 

 

Doel

De TONK-regeling is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze tegemoetkoming is bestemd voor huishoudens die vanwege het coronavirus te maken hebben met een inkomensterugval waardoor noodzakelijke kosten, zoals de huur, hypotheekrente en nutsvoorzieningen niet meer betaald kunnen worden en andere regelingen onvoldoende uitkomst bieden. Zo kan een ondernemer die vanwege de coronamaatregelen opdrachten ziet verdwijnen en geen aanspraak kan maken op de Tozo, een beroep doen op de TONK-regeling.

 

Voorwaarden

Om voor TONK in aanmerking te kunnen komen, gelden de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is 18 jaar of ouder;
  • Er is sprake van een aanzienlijk inkomensverlies door de coronamaatregelen;
  • Woonlasten kunnen niet meer uit het inkomen of vermogen worden betaald;
  • Een andere financiële regeling of uitkering is ontoereikend om de woonlasten te kunnen betalen.


Wettelijk kader

De TONK-regeling wordt binnen het juridisch kader van de bijzondere bijstand uitgevoerd. De gemeenten zijn met de uitvoering van de TONK-regeling belast en mogen aanvullende voorwaarden vaststellen. Afhankelijk van de situatie van de aanvrager bepaalt de gemeente de hoogte van de TONK.

Het uitgangspunt is dat de TONK niet hoeft te worden terugbetaald. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken als de aanvrager op korte termijn over voldoende financiële middelen zal beschikken om de kosten zelf te dragen. In die situatie wordt de TONK in de vorm van een lening verstrekt.

 

Status

De TONK-regeling gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Als de TONK op bijvoorbeeld 1 april 2021 wordt aangevraagd, kan de aanvrager de TONK ook voor de drie voorgaande maanden krijgen als dat nodig is.

De meeste gemeenten zijn zich nog aan het voorbereiden op de uitvoering van deze noodmaatregel. Iedere gemeente moet zelf beleid maken voor de TONK. De meeste gemeenten zijn nog bezig met de implementatie. De doorlooptijd van deze implementatie verschilt tussen de gemeenten. De verwachting is dat in maart 2021 de eerste gemeenten een TONK-loket zullen openen.

Wij zullen het verloop van de implementatie van deze noodmaatregel voor u blijven volgen.

Evelien Geerings

Evelien Geerings

Evelien Geerings

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten