Aanpak van belastingschulden. Wat gebeurt er na 1 oktober 2021?

Per 1 oktober 2021 is er een einde gekomen aan het pakket steunmaatregelen van de overheid. Dat geldt ook voor het door de belastingdienst toegestane bijzonder uitstel van betaling van belastingen in verband met de corona-crisis. Dat brengt voor veel ondernemers met zich mee dat overleg nodig is met diezelfde Belastingdienst om te komen tot een acceptabele terugbetalingsregeling van de ontstane belastingschulden.

 

Inmiddels heeft het kabinet bekend gemaakt zich tijdelijk soepeler op te zullen stellen bij terugbetalingsregelingen. De datum waarop ondernemers uiterlijk dienen te beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld is vastgesteld op 1 oktober 2022. Zo hebben ondernemers een adempauze van een jaar voordat de aflossingsverplichting begint. De aflossingstermijn is bovendien verlengd naar vijf jaar, wat betekent dat de opgebouwde belastingschuld pas uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig behoeft te zijn afgelost.

 

Wat als u vanaf 1 oktober 2021 nog steeds betalingsproblemen heeft?

Sommige ondernemers kunnen vanaf 1 oktober 2021 nog steeds te maken hebben met liquiditeitsproblemen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Die kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor uitstel van betaling van belastingschulden die betaald hadden moeten zijn in het vierde kwartaal van 2021. Veelal gaat het daarbij om met name omzetbelasting en loonheffing.

Het kabinet kiest er nadrukkelijk niet voor om schulden generiek kwijt te schelden door middel van een saneringsakkoord. In een saneringsakkoord spreekt de ondernemer met zijn schuldeisers af dat een deel van de schulden van de onderneming wordt kwijtgescholden. In uiterste nood kan dit een oplossing zijn om het faillissement van een in de kern gezond bedrijf af te wenden.

 

Versoepelde beleid Belastingdienst

De Belastingdienst spreekt thans de bereidheid uit om zich tijdelijk ook soepeler op te stellen bij een minnelijk saneringsakkoord en genoegen te nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. De Belastingdienst zal dit versoepelde beleid toepassen in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023. Daarmee wordt het ook voor andere (private) schuldeisers interessanter om aan een saneringsakkoord mee te werken. De kans van slagen van een saneringsakkoord wordt daarmee vergroot en kan dus sneller worden gerealiseerd.

 

Heeft u vragen?

TRC Advocaten kan u adviseren en begeleiden in een dergelijk saneringstraject. Neemt u daarvoor contact op met één van onze herstructureringsspecialisten.

Corné Uitdehaag

Corné Uitdehaag

1 november 2021

Corné Uitdehaag

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten