Is verhuur van de zolder van een woning als Bed & Breakfast toegestaan?

Over deze vraag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ('de Afdeling') zich gebogen in een geschil tussen een woningeigenaar en het college van burgemeester en wethouders van Waalre.

 
De casus

Een woningeigenaar in Waalre verhuurde zijn zolder via Airbnb als Bed & Breakfast ('B&B'). Het college van burgemeester en wethouders van Waalre ('het college') was echter van mening dat de verhuur van de zolder in strijd was met de regels van het bestemmingsplan. Het college had de woningeigenaar daarom onder oplegging van een dwangsom gelast om deze verhuur van de zolder als B&B te staken en gestaakt te houden.

 

Bestemming wonen

De woningeigenaar kon zich met dit besluit van het college niet verenigen. Naar zijn mening was de verhuur als B&B niet in strijd met het bestemmingsplan, omdat de verhuur valt onder de bestemming 'Wonen'. Het begrip 'wonen' is in het bestemmingsplan niet gedefinieerd. Dat heeft tot gevolg dat daar ook 'het verhuren van kamers aan personen die niet tot het huishouden van de verhuurder behoren' onder moet worden verstaan. De B&B moet daarom worden aangemerkt als 'woonfunctie' en 'kamerverhuur' en valt daarmee onder de bestemming 'Wonen', aldus de woningeigenaar.

 

Het oordeel van de Afdeling

Op 14 februari 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:631) heeft de Afdeling uitspraak in deze zaak gedaan.

De Afdeling heeft vastgesteld dat de woning op grond van het bestemmingsplan de bestemming 'Wonen' heeft. De gronden met deze bestemming mogen gebruikt worden voor onder meer wonen. De vraag die voorligt, is of de verhuur van de B&B valt onder het begrip 'Wonen' zoals bedoeld in de planregels.

Omdat het begrip 'wonen' niet is gedefinieerd in de planregels moet aansluiting worden gezocht bij het algemeen spraakgebruik. Onder 'wonen' dienen in het algemeen spraakgebruik diverse uiteenlopende vormen van huisvesting te worden begrepen. Daaronder valt ook het verhuren van kamers aan personen die niet tot het huishouden van de verhuurder behoren.

Maar het begrip 'wonen' impliceert ook enige bestendigheid. Uit het overzicht van de transactiegeschiedenis is gebleken dat de B&B meestal werd verhuurd voor een periode van 1 tot 3 nachten. De langste boeking betrof een periode van 19 nachten. Naar het oordeel van de Afdeling is dit onvoldoende duurzaam om te kunnen worden aangemerkt als 'wonen'.

Hierbij is volgens de Afdeling ook van belang dat de huurders hun hoofdverblijf elders hadden, dat hen het leveren van beddengoed en de schoonmaak uit handen werd genomen en dat zij - gelet op het ontbreken van een inschrijving in de Basisadministratie personen - niet de bedoeling hadden zich voor langere of kortere duur ter plaatse te vestigen. 

Het oordeel van de Afdeling: het gebruik van de zolder als B&B kan niet worden aangemerkt als 'wonen' en is in strijd met het bestemmingsplan. 

 

Vragen?

Heeft u hier vragen over of wilt u advies over uw eigen situatie met betrekking tot huur en verhuur? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Wij helpen u graag verder.

Evelien Geerings

Evelien Geerings

27 februari 2024

Evelien Geerings

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten