Luchthaven Eindhoven: Parking P5 gaat door!

Op 28 januari 2020 is het bestemmingsplan “I Luchthaven Eindhoven e.o. (parkeergarage P5)” vastgesteld. Het plan voorziet in een parkeergarage met maximaal 4.200 parkeerplaatsen. De aanleiding voor het plan is de behoefte aan aanzienlijk meer parkeercapaciteit vanwege de groei van de luchthaven Eindhoven.

 

Een aantal milieuorganisaties, een belangenvereniging van omwonenden en een bedrijf dat in de buurt van het vliegveld een parkeerbedrijf exploiteert hebben bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld. Zij zijn onder andere van mening dat het plan niet had mogen worden vastgesteld omdat voor het vliegveld zelf geen natuurvergunning is verleend en die wel vereist is. Het parkeerbedrijf heeft onder meer aangevoerd dat de gemeente Eindhoven zijn bevoegdheden misbruikt door alles in het werk te stellen om parkeerdiensten van concurrenten bij het vliegveld te verdringen en zo een economische machtspositie dan wel monopolie voor Eindhoven Airport creëert.

 

Wat oordeelde de Afdeling?

Allereerst is de Afdeling in het beroep van de milieuorganisaties en de belangenvereniging van omwonenden van oordeel dat geen natuurvergunning vereist is en het betoog dat bij het stikstofonderzoek ook rekening moet worden gehouden met het aantal vliegbewegingen niet slaagt.

 

Stikstofonderzoek

Wat wel doel treft is het argument dat de stikstofdepositie als gevolg van de parkeergarage niet deugdelijk is berekend in het stikstofonderzoek. In dit onderzoek was namelijk de stikstofdepositie van het verkeer van en naar de parkeergarage slechts tot een afstand van 5 km berekend en is dat in strijd met de Afdelingsuitspraak van 20 januari 2021.

De gemeente heeft dit motiveringsgebrek hangende het beroep hersteld door een beperkt nieuw stikstofonderzoek waaruit blijkt dat het aantal verkeersbewegingen met 750 zal toenemen tot 1.400 per etmaal en zal leiden tot een verwaarloosbaar kleine stikstofdepositie op het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied Kempenland West. De Afdeling gaat hierin mee en verklaart het beroep vanwege het motiveringsgebrek gegrond en vernietigt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan maar laat de rechtsgevolgen in stand. De milieuorganisaties en de belangenvereniging van omwonenden schieten daar dus feitelijk helemaal niets mee op.

 

Parkeren

En ook het parkeerbedrijf viste achter het net. De Afdeling is namelijk van mening dat er geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat het verkeer zodanig zal toenemen dat daardoor een onaanvaardbare situatie zal ontstaan. Verder oordeelde de Afdeling dat de parkeergarage niet tot een zodanig onnodig ruimtebeslag of leegstand van gebouwen zal leiden dat daardoor een in ruimtelijk opzicht onaanvaardbare situatie zal ontstaan.

Tenslotte is de Afdeling van mening dat er geen strijd is met het gelijkheidsbeginsel door het aanbod van concurrerende parkeerbedrijven buiten beschouwing te laten. Hierbij is betrokken dat het ruimtelijk wenselijk is om parkeerplaatsen voor de luchthaven op één plek te concentreren omdat dit tot minder verkeersstromen zal leiden. De Afdeling ziet daarom geen aanleiding voor het oordeel dat Eindhoven Airport is bevoordeeld ten koste van het aanbod van concurrerende parkeerbedrijven.

 

Een schrale troost

Omdat het beroep van de milieuorganisaties en de belangenvereniging van omwonenden gegrond is verklaard komen ze nog wel in aanmerking voor een vergoeding van de proceskosten en het griffierecht. Dit is echter niet meer dan een doekje voor het bloeden, de parkeergarage mag worden gebouwd.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

14 juni 2022

Mark van den Hoff

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten