Overweegt u uw woning te verven?

Een praktijkvoorbeeld: het kleurrijke huis in Den Helder

Bent u voornemens uw huis te schilderen? Aan de hand van dit praktijkvoorbeeld, waarbij een woning in een felle kleur groen werd geverfd, maken wij u bewust van de mogelijke strijd met de Woningwet.

Huis-groen-verven-blog

 
Afwijkende kleurkeuze

Een dame in Den Helder heeft haar woning in een felle kleur groen geverfd. Groen is namelijk haar lievelingskleur. Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder is van mening dat deze - uitzonderlijke - kleur te fel is en te veel afwijkt van andere geverfde woningen in de wijk. Hierdoor is sprake van een welstandsexces. De dame in kwestie handelt daarmee in strijd met artikel 12 lid 1 van de Woningwet.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de dame in kwestie in een last onder bestuursdwang verplicht om haar woning te (laten) verven in een andere kleur. Op die manier kan het welstandsexces worden opgeheven. De nieuw aan te brengen kleur mag niet opnieuw in ernstige mate in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand.

 

Welstandexces

De dame kan zich met de oplegde last niet verenigen. Zij is van mening dat haar woning geen welstandsexces is. Hierdoor is er volgens haar ook geen sprake van handelen in strijd met de Woningwet. Door een last onder bestuursdwang op te leggen handelt het college van burgemeester en wethouders naar de mening van de dame in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op willekeur. Dit doordat er meerdere woningen in de wijk zijn geverfd die ook niet de door het college van burgemeester en wethouders gewenste pastelkleuren hebben.

 

Het oordeel

Op 15 juli 2020 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2020:1659) in deze zaak een oordeel geveld. In die uitspraak benadrukt de Afdeling dat het er niet om gaat of de kleur van de woning mooi of vrolijk is. Het gaat om de vraag of het college van burgemeester en wethouders zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de kleur van de woning een welstandsexces is.

Uit de welstandsnota van de gemeente volgt dat gekleurde gevels weliswaar karakteriserend zijn voor de wijk waarin de woning is gelegen. Alleen geldt dit alleen voor licht gekleurde gevels en niet voor felle of sterk contrasterende op de gevels aangebrachte kleuren. Het college heeft, onder verwijzing naar de adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, voldoende gemotiveerd dat de door de dame aangebrachte kleur een felle en sterk contrasterende kleur is die door de intensiteit daarvan afbreuk doet aan de harmonie in de wijk.

Voorts oordeelt de Afdeling dat de omstandigheid dat er in de wijk andere woningen zijn gelegen die geen lichte kleur hebben, niet maakt dat de geverfde woning van de dame daardoor wel in de omgeving past of dat het college van burgemeester en wethouders niet handhavend mocht optreden tegen haar. In de wijk staan een aantal woningen die weliswaar afwijkende kleuren hebben en niet passend zijn, maar deze geverfde woningen vormen geen exces. De kleuren van de vergeleken woningen hebben namelijk niet dezelfde intensiteit als de kleur van de woning van de dame.

 

Woning opnieuw verven

De Afdeling concludeert dat het college van burgemeester en wethouders de last onder bestuursdwang heeft mogen opleggen en zich op het standpunt heeft mogen stellen dat de dame in kwestie in strijd met de Woningwet handelt. Het gevolg van deze uitspraak is dat de dame haar woning in een andere kleur moet verven. Doet ze dat niet, dan mag de gemeente dat doen op haar kosten. Overweegt u uw woning te verven, dan is het raadzaam vooraf na te gaan wat binnen de betreffende wijk in uw gemeente is toegestaan.

Evelien Geerings

Evelien Geerings

19 augustus 2020

Evelien Geerings

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten