Raad van State zet bestemmingsplan woonwijk in de koelkast

Bij uitspraak van 9 juni 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep gericht tegen het bestemmingsplan “Achter den Eijngel” gegrond verklaard. Namens vier partijen was beroep ingesteld, waarbij uitvoerig gronden waren ingediend.

 

 

Eén van deze gronden zag op de Heerenbeekloop, een meanderend beekje, dat door de provincie Noord-Brabant was aangewezen als ecologische verbindingszone. Dit is een verbinding tussen natuurgebieden, die is aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken.

De Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant schrijft voor dat een bestemmingsplan moet strekken tot verwezenlijking, behoud en beheer van ecologische verbindingszones met in dit geval een breedte van tenminste 50 meter. In het bestemmingsplan was de breedte teruggebracht tot 40 meter.

De gemeente dacht hiermee weg te komen met als argument dat deze ecologische verbindingszone zou worden geoptimaliseerd.

 

Korte metten

Wat hierbij werd genegeerd is dat de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant een zogenaamde herbegrenzingsprocedure kent. Deze procedure houdt in dat het college van burgemeester en wethouders Gedeputeerde Staten kan verzoeken om de begrenzing van de ecologische verbindingszone te mogen wijzigen. Dit verzoek is echter niet gedaan en daar maakte de Afdeling korte metten mee.

Tijdens de zitting waarop het beroep werd behandeld probeerde de gemeente nog het naderende onheil af te wenden door te verzoeken om een bestuurlijke lus toe te passen, waarmee het motiveringsgebrek zou kunnen worden ondervangen. De voorzitter gaf op de zitting echter al aan dat dat moeilijk zou gaan worden omdat hier drie instanties, dat wil zeggen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten, bij betrokken zijn.

 

De uitspraak

Uit de uitspraak blijkt dat de Afdeling gelet op de aard en omvang van de gebreken die aan het bestreden besluit kleven geen aanleiding heeft gezien om bestuurlijke lus toe te passen en werd het hele plan vernietigd.

Het gevolg hiervan is dat het volledige bestemmingsplan van tafel is.

 

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten