Spoedwet beëindigt toekennen dwangsommen aan asielzoekers

In de media is er de nodige aandacht geweest voor het toekennen van dwangsommen aan asielzoekers. Deze dwangsommen worden toegekend als asielzoekers te lang moeten wachten op de beslissing op hun aanvraag om een verblijfsvergunning en zijn hiermee forse bedragen gemoeid. De Tweede Kamer heeft daarom staatssecretaris Broekers-Knol gevraagd om te kijken of het mogelijk is om de wet zodanig aan te passen dat er geen dwangsommen hoeven te worden betaald, indien niet tijdig wordt beslist op een aanvraag in het vreemdelingenrecht.

Toekennen-dwangsommen-asielzoekers-

 

In de ‘Kamerbrief over voortgang Taskforce achterstanden IND’ van 9 april jl. informeert zij de Tweede Kamer over de voortgang. Hierin is vermeld dat zij een tijdelijke (spoed)wet heeft opgesteld. Hierin wordt geregeld dat na de inwerkingtreding van de wet het niet langer mogelijk zal zijn om in asielzaken na een ingebrekestelling en in beroep dwangsommen te incasseren.

Daarnaast werkt zij aan een wet die structureel een einde maakt aan het incasseren van dwangsommen door vreemdelingen.

Op 9 april jl. heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel voor de tijdelijke wet en is de Raad van State gevraagd met spoed advies uit te brengen over het wetsvoorstel. Daarna moet de Tweede Kamer zich er nog over buigen.

21 Apr 2020

Mark van den Hoff

New call-to-action

TRC Update