Studentencampus Kronenburg gaat niet door

Vanwege het tekort aan woningen voor studenten wil de gemeente Amstelveen van de leegstaande delen van het kantorencomplex Kronenburg een studentencampus maken die aansluit bij de bestaande campus Uilenstede. Voor deze activiteit is het bestemmingsplan ‘Uilenstede-Kronenburg’ vastgesteld.

 

Bezwaren tegen dit plan

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft echter bezwaren tegen dit plan en kwam hiertegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Eerder had de minister voor dit bestemmingsplan een ‘verklaring van geen bezwaar’ geweigerd. Zonder deze wettelijk vereiste toestemming is een groot woningbouwproject als dit niet mogelijk binnen het zogenaamde beperkingengebied rond de luchthaven Schiphol.

De reden voor het weigeren van de ‘verklaring van geen bezwaar’ is dat de nieuwe studentenkamers komen te liggen in de zone van aanvliegroutes van Schiphol en staat het zogenaamde Luchthavenindelingbesluit Schiphol woningbouw van deze omvang in dit gebied niet toe vanwege vliegtuiglawaai. Slechts met toestemming van de minister kan van de regels van het Luchthavenindelingbesluit worden afgeweken, echter ontbreekt deze toestemming hier.

Kennelijk was dit voor de gemeenteraad geen aanleiding om af te zien van het plan en werd dat ondanks het ontbreken van toestemming vastgesteld. Uit de uitspraak blijkt dat de gemeenteraad van mening was dat door een wijziging van het Luchthavenindelingbesluit sinds 2018 er wel mogelijkheden waren om de studentencampus te realiseren zonder de toestemming van de minister.

 

Hoe oordeelde de Afdeling?

De Afdeling oordeelde dat er binnen de grenzen van het Luchthavenindelingbesluit op zich wel mogelijkheden zijn, echter alleen maar voor kleinschalige projecten en niet voor een project met 2.500 nieuwe studentenwoningen en 1.580 short stay appartementen voor buitenlandse studenten waarop het plan ziet.

De gemeente probeerde nog wel te redden wat er te redden valt door naar voren te brengen dat het Luchthavenindelingbesluit toestaat dat gebouwen kunnen worden herbouwd door gebouwen van gelijke aard en gelijke schaal. De Afdeling was echter niet gevoelig voor dit argument. Allereerst stond er een onderwijsgebouw en komen daar nu woningen voor terug en zijn dit geen gelijke functies. Er stond ook een woonzorgcentrum dat in 2013 is gesloopt en had dit centrum een capaciteit van 250 woningen. Met het toestaan van 950 studentenwoningen en 550 kamers op de plaats waar voorheen het woonzorgcentrum stond is er volgens de Afdeling ook geen sprake van herbouw met gelijke schaal. De Afdeling verklaart het beroep van de minister gegrond en vernietigde het bestemmingsplan.

 

Reacties op de uitspraak

In de media spreekt de wethouder van de gemeente Amstelveen over een onverwachte en zwaar teleurstellende uitkomst en is van mening dat vliegen kennelijk boven wonen prevaleert.

Ook studentenorganisaties laten van zich horen. De Amsterdamse ASVA studentenvakbond is woedend over de uitspraak en verwijst naar het naastgelegen studentencomplex Uilenstede dat al 50 jaar bestaat en mensen daar prima wonen. Ze vindt het onbegrijpelijk dat er aan de ene kant van de straat wel studenten mogen wonen, maar aan de andere kant niet.

In reactie hierop heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport laten weten dat Uilenstede niet onder de regels valt omdat die pas sinds 2018 gelden en de uitspraak van de Afdeling niet te zien als een grote overwinning.

Ondanks dat de uitkomst van de uitspraak wellicht onwenselijk is gelet op de woningnood onder studenten kon de Afdeling vanwege het van toepassing zijnde wettelijke regime ook weinig anders doen dan het bestemmingsplan vernietigen. Enkel met een wetswijziging zou het project alsnog kunnen worden gerealiseerd. Dat zal echter de nodige tijd kosten en lost de woningnood op korte termijn niet op.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

23 mei 2022

Mark van den Hoff

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten