Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: hoe zit het met het overgangsrecht?

Per 1 januari 2024 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen kent een publiekrechtelijk deel (regelgeving vergunningtraject) en een privaatrechtelijk deel (regelgeving aannemingsovereenkomst).

Het privaatrechtelijk deel van deze wet kent verschillende momenten van inwerkingtreding deze zullen allereerst worden besproken. Tot slot zal ook het overgangsrecht van het publiekrechtelijk deel kort aan bod komen. 

 

Overgangsrecht aannemingsovereenkomsten voor en na 1 januari 2024

De nieuwe aansprakelijkheidsbepaling (artikel 7:758 lid 4 BW), de informatieplicht (artikel 7:765a BW) en de wijziging van de 5% regeling (7:768 BW)  gelden niet voor aannemingsovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 januari 2024 op grond van artikel 218 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek.

Op aannemingsovereenkomsten die na 1 januari 2024 worden gesloten is deze wetgeving wel van toepassing. Voor aannemers kan het dus zinvol zijn om nog voor 1 januari 2024 een aannemingsnemingsovereenkomst te sluiten om te voorkomen dat de nieuwe aansprakelijkheidsbepaling, de informatieplicht en de wijziging van de 5% regeling van toepassing zijn op de overeenkomst.

 

Waarschuwingsplicht

Ten aanzien van de waarschuwingsplicht (artikel 7:554 BW) geldt geen overgangsrecht. Dit betekent dat de eisen waaraan een waarschuwing moet voldoen ook gaan gelden voor bestaande aannemingsovereenkomsten die gesloten zijn voor de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging. Vanaf 1 januari 2024 geldt de in de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangescherpte waarschuwingsplicht dus voor alle aannemingsovereenkomsten, ook voor aannemingsovereenkomsten die voor 1 januari 2024 zijn overeengekomen.  Bij overeenkomsten met consumenten kan niet worden afgeweken van deze aangescherpte waarschuwingsplicht. Bij zakelijke opdrachtgevers bestaat er wel de mogelijkheid om van deze strengere waarschuwingsplicht af te wijken. Dit moet dan wel worden vastgelegd in de aannemingsovereenkomst met opdrachtgever.

 

Wetgeving opleverdossier

De wetgeving over het opleverdossier (artikel 7:757a BW) treedt nog niet op 1 januari 2024 in werking, omdat er ten aanzien van deze bepaling nog niet voorzien is in overgangsrecht. Wanneer het artikel wel in werking treedt, is niet bekend. Wel kan in de overeenkomst al worden afgeweken van deze regelgeving. Deze regelgeving is namelijk van regelend recht.

 

Keuze ligt bij initiatiefnemers

Wat het publiekrechtelijk deel van deze wet betreft heeft te gelden dat er is gekozen voor een eerbiedigende werking. Dat houdt in dat op aanvragen die worden gedaan vóór 1 januari 2024 het huidige recht van toepassing is. De gedachte daarachter was dat extra invoeringslasten voor initiatiefnemers die al verder waren in de voorbereiding van hun bouwprojecten werd beperkt.

Initiatiefnemers van projecten kunnen zelf kiezen of ze een vergunningaanvraag nog voor 31 december 2023 indienen of een bouwmelding doen op of na 1 januari 2024. Hiermee wordt voorzien in een overgangsperiode voor partijen met een omslagpunt per 1 januari 2024.

 

Vragen?

Als u vragen heeft over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.

Vera Weling

Vera Weling

28 december 2023

Vera Weling

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten