Wijziging Huisvestingswet: wat verandert er vanaf 1 januari 2024?

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde herzieningen van de Huisvestingswet 2014. Naar verwachting zal de herziene Huisvestingswet al vanaf 1 januari 2024 in werking treden.

 

Ondersteuning van gemeenten 

Dit betekent dat gemeenten vanaf dan de mogelijkheid hebben om specifieke doelgroepen, eigen inwoners en mensen met bepaalde beroepen te ondersteunen bij het vinden van een betaalbare huurwoning of nieuwbouw koopwoning.

 

Voorrang

De herziene Huisvestingswet geeft een gemeente namelijk de mogelijkheid om ten aanzien van de helft van de beschikbare huurwoningen en nieuwbouw koopwoningen tot een betaalbaarheidsgrens van (in 2024) € 390.000,- voorrang te geven aan mensen met een economische, maatschappelijke of lokale binding met de gemeente.

Daarnaast kunnen gemeenten bepaalde beroepen, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten, aanmerken als cruciaal en ook hen voorrang geven. Mogelijk dat ook militairen en/of gevangenispersoneel in sommige gemeenten als cruciaal worden beschouwd, waardoor deze beroepen dan ook in aanmerking kunnen komen voor voorrang. De gemeenten moeten dan wel onderbouwen waarom zij deze beroepen als cruciaal aanmerken.

Het verlenen van voorrang door gemeenten kan bijvoorbeeld geschieden door het aanwijzen van nieuwbouwwoningen als vergunningplichtig of door het bepalen van een volgorde van urgentie van woningzoekenden. Verkopers en kopers van nieuwbouwwoningen dienen er vanaf 1 januari 2024 dus alert op te zijn dat de koper wellicht een huisvestingsvergunning moet aanvragen indien de verkoopprijs beneden de betaalbaarheidsgrens van € 390.000,- ligt.

 

Evenwichtigere verdeling woonruimten 

De gedachte achter deze wijzigingen is dat deze ertoe moeten leiden dat een evenwichtigere en rechtvaardigere verdeling van woonruimten plaatsvindt, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt op het vinden van een betaalbare woning. Dit zou de leefbaarheid in een gemeente ook doen toenemen. Gemeenten mogen zelf bepalen of zij gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden van deze herziene Huisvestingswet.

 

Vragen?

Als u vragen heeft over de (gewijzigde) Huisvestingswet 2014, neem dan gerust contact op met één van onze vastgoedspecialisten.

Vera Weling

Vera Weling

19 december 2023

Vera Weling

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten