AOW en toch werknemer?

In media zien we al langere tijd ouderen met een baan, vaak in een overheidsgerelateerde functie. Te denken valt aan Trump en Biden en dichter bij huis Remkes. Echter, ook in het bedrijfsleven en andere sectoren komt het steeds vaker voor dat mensen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd blijven werken. De krapte op de arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat er ook vraag is naar oudere medewerkers.

 

De voordelen

Voor de medewerker heeft dat voordelen, waaronder:

  • Men ontvangt naast AOW en eventueel pensioen ook nog een inkomen uit werkzaamheden. AOW en pensioen worden niet gekort;
  • Men blijft betrokken bij het vakgebied en de maatschappij.

Voor de werkgever heeft de wetgever een scala aan maatregelen getroffen die het interessant maken om een AOW-er (weer) in dienst te nemen. Hierna noem ik een drietal regelingen die het aantrekkelijk maken. Daarbij ga ik ervan uit dat het gaat om een medewerker waarvan het dienstverband ten tijde van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is geëindigd. 

 

Bepaalde tijd

Allereerst kan de werkgever een AOW-gerechtigde voor bepaalde tijd in dienst nemen, waarbij het mogelijk is om in een tijdsbestek van vier jaar zes opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten. De arbeidsovereenkomst eindigt dan aan het einde van die bepaalde tijd. 
Worden er meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten dan zes of wordt de tijdsperiode van vier jaar overschreden of wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, dan heeft de AOW-medewerker recht op opzegbescherming.

Dat betekent dat alleen in die gevallen een procedure nodig is om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. 

 

Ziekte

Bij oudere medewerkers neemt de kans op ziekte toe. Wordt een AOW-gerechtigde medewerker ziek, dan geldt vanaf 1 juli 2023 dat het salaris maximaal zes weken hoeft te worden doorbetaald (in plaats van twee jaar bij medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt).

Verder hoeft er in het kader van de eventuele re-integratie geen plan van aanpak op te worden gesteld en evenmin hoeft een zogenaamd spoor 2 traject te worden ingezet.

 

Opzegtermijn

Ten slotte is de opzegtermijn voor de werkgever bij een AOW-gerechtigde medewerker één maand, tenzij een langere opzegtermijn is overeengekomen. Wanneer de werkgever het goed aanpakt door overeenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten, is geen opzegtermijn nodig. 

 

Weinig risico

We leven in een tijd waarin ouderen fitter zijn. Een deel van hen wil ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd werkzaam blijven. De mogelijkheden zijn er vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.
De wetgever heeft ervoor gezorgd dat een werkgever die een AOW-gerechtigde in dienst neemt, weinig risico loopt als het gaat om opzegbescherming of in geval van ziekte. Natuurlijk moet die werkgever dan wel de goede arbeidsovereenkomst sluiten. Daarover kunt u advies inwinnen bij Team Arbeidsrecht van TRC Advocaten.

Eric Rosens

Eric Rosens

26 maart 2024

Eric Rosens

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten