Geheimhoudingsplicht leden Ondernemingsraad: wat houdt dat in?

Op basis van artikel 20 WOR rust op de leden van de Ondernemingsraad een geheimhoudingsplicht. Het doel van de geheimhoudingsplicht is het bevorderen van het overleg tussen de ondernemer en de Ondernemingsraad. Immers, als er geheimhouding kan worden opgelegd kunnen er meer zaken worden besproken.

De geheimhoudingsplicht ziet op alle zaken- en bedrijfsgeheimen die de OR-leden in hun hoedanigheid vernemen, alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de ondernemer de OR-leden geheimhouding heeft opgelegd of waarvan de OR-leden het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

 

Zaken- en bedrijfsgeheimen

Wat zijn zaken- en bedrijfsgeheimen? In de praktijk wordt aangenomen dat het daarbij slechts gaat om zeer vertrouwelijke informatie, zoals niet-publieke cijfers en unieke bedrijfsmethoden. Er wordt ook wel aangesloten bij de definitie van 'bedrijfsgeheim' uit de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

In die wet is bepaald dat onder een bedrijfsgeheim valt de informatie die

  1. niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezig houden met dergelijke informatie,
  2. handelswaarde bezit en
  3. door degene die daar rechtmatig over beschikt is onderworpen aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden. 

 


Opgelegde geheimhouding

De ondernemer zal aan de OR-leden geheimhouding opleggen als de ondernemer de Ondernemingsraad in een tijdig stadium wil betrekken, maar er belang bij heeft dat de informatie nog niet in de onderneming wordt verspreid. Bijvoorbeeld om onrust op de werkvloer te voorkomen. Voor de ondernemer gelden wel een aantal voorwaarden voor het opleggen van geheimhouding. Het voornemen van de ondernemer om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk voor de behandeling van de aangelegenheid medegedeeld.

Daarnaast dient medegedeeld te worden op welke informatie de geheimhouding ziet, hoelang deze dient te duren en of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht genomen hoef te worden.  

 

Verzoek opheffing geheimhouding

Ieder OR-lid kan de ondernemer verzoeken om de geheimhouding op te heffen. In het geval de ondernemer weigert, dan kan de Ondernemingsraad of het individuele OR-lid een verzoek doen bij de kantonrechter om de geheimhouding op te heffen. De kantonrechter zal dan toetsen of de ondernemer bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid tot het opleggen van geheimhouding had kunnen besluiten.

Als de kantonrechter de geheimhouding voor één OR-lid opheft, dan geldt dit automatisch voor alle OR-leden.

 

Schending geheimhoudingsplicht

Als het OR-lid zijn of haar geheimhoudingsplicht schendt, dan kan dat leiden tot een ontslag op staande voet of een ontslag wegens verwijtbaar handelen. Ook kan het leiden tot een uitsluiting van het lidmaatschap van de Ondernemingsraad.

 

Meer weten over medezeggenschap?

Wilt u meer informatie over de geheimhoudingsplicht, of wilt u uw kennis op het gebied van de WOR bijhouden of vergroten? Neem dan contact op met Ingrid van den Broek of Rowan Rosens of raadpleeg ons Kennisdossier Medezeggenschap.

Wij geven ook cursussen (op maat) aan zowel de ondernemingsraad als de ondernemer. Vraag naar de mogelijkheden! 

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

19 maart 2024

Ingrid van den Broek

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten