Het scholingsrecht van de ondernemingsraad: wat zijn de spelregels?

Als ondernemingsraad krijg je met verschillende onderwerpen te maken. Dit vraagt om bepaalde deskundigheid en vaardigheden. Goede scholing is daarom belangrijk voor het goed functioneren van de ondernemingsraad en om een meerwaarde te kunnen bieden aan de achterban en ondernemer. Hoe zit het ook alweer met het scholingsrecht van de ondernemingsraad?  

 

Recht op scholing

Het recht op scholing is neergelegd in artikel 18 WOR. In dit artikel staat (onder meer) dat leden van de ondernemingsraad recht hebben op scholingsverlof onder werktijd, met behoud van loon. Het betreft een individueel recht van de leden van de ondernemingsraad.

Het aantal scholingsdagen per jaar wordt door de ondernemingsraad en de ondernemer in gezamenlijk overleg vastgesteld. Dit aantal dagen mag niet lager vastgesteld worden dan vijf per jaar.

De scholing dient van ‘voldoende kwaliteit’ te zijn. Wat voldoende kwalitatieve scholing is, is niet nader bepaald. De ondernemingsraad bepaalt in beginsel zelf welke scholing hij nodig acht voor de vervulling van zijn taken en bij wie hij die scholing wil volgen.

 

De kosten

De ondernemer is verplicht om de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de scholing van ondernemingsraadleden te betalen. De Sociaal-Economische Raad (SER) stelt jaarlijks richtbedragen voor kosten van ondernemingsraad scholing vast. Van deze bedragen kan worden afgeweken.

In beginsel zullen scholingskosten als redelijkerwijs noodzakelijk worden aangemerkt, als die kosten in lijn liggen met de richtbedragen zoals vastgesteld door de SER. Als de gemoeide scholingskosten hoger uitkomen, dient dit extra onderbouwd te worden. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer alle leden van een ondernemingsraad nieuw zijn en geschoold moeten worden, wanneer de ondernemer de ondernemingsraad een zware advies- of instemmingsaanvraag voorlegt, of wanneer de ondernemingsraad zich moet buigen over niet eerder behandelde zaken zoals de gevolgen van een fusie of overname.

 

Cursus op maat

Wilt u meer informatie over het scholingsrecht, of wilt u uw kennis op het gebied van de WOR bijhouden of vergroten?

Wij geven cursussen (op maat) aan zowel de ondernemingsraad als de ondernemer. Neem gerust contact op met Ingrid van den Broek of Rowan Rosens of raadpleeg ons Kennisdossier Medezeggenschap.
 

Rowan Rosens

Rowan Rosens

6 februari 2024

Rowan Rosens

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten