Beleggers opgelet: opkoopbescherming gaat ook in Eindhoven gelden!

Vanaf 1 april 2022 moeten beleggers een vergunning aanvragen voor het verhuren van woningen in Eindhoven met een WOZ-waarde tot € 350.000,-. Deze nieuwe regeling kan verstrekkende gevolgen hebben voor woningen die zijn gekocht met het oog op de verhuur ervan en waarvan de eigendomsoverdracht staat gepland op of na 1 april 2022.

 

Opkoopbescherming

In mijn blog van 28 september 2021 is de zogeheten opkoopbescherming toegelicht. Op 1 januari 2022 is de Tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming (die in de Huisvestingswet is opgenomen) in werking getreden. Op basis van deze regeling zijn gemeenten bevoegd gebieden aan te wijzen waar woningen in het goedkope en middeldure segment gedurende 4 jaar na aankoop niet mogen worden verhuurd, tenzij hiervoor een vergunning is verleend.

De gemeente Eindhoven is bezig de Huisvestingsverordening te wijzen waardoor de opkoopbescherming zal gaan gelden voor bestaande koopwoningen in de daartoe aangewezen gebieden in Eindhoven met een WOZ-waarde tot € 350.000,-. Deze grens zal per 1 januari 2023 worden verhoogd naar € 355.000,-. Met deze grenzen worden feitelijk woningen met een marktwaarde tot ten minste € 400.000,- onder de opkoopbescherming gebracht.

 

Uitgangspunten

Het uitgangspunt zal worden dat een verhuurvergunning niet zal worden verleend, tenzij sprake is van een van de drie in de Huisvestingswet genoemde uitzonderingssituaties:

  1. Verhuur van de woning aan familie (een bloed- en aanverwanten in de eerste- en tweede graad);
  2. Tijdelijke verhuur indien de eigenaar van de woning er zelf minimaal één jaar heeft gewoond, en kan aantonen dat de verhuur voor maximaal 12 maanden is en niet op een toeristische verhuur ziet;
  3. Verhuur van woningen die onlosmakelijk deel uitmaken van een winkel, kantoor-, of bedrijfspand.

 

Wat zijn de gevolgen?

Het verhuren van de woning zonder een huurvergunning kan gesanctioneerd worden met forse boetes. Deze regeling zal gaan gelden voor woningen die in eigendom worden overgedragen vanaf 1 april 2022. Deze regeling heeft dus geen gevolgen voor eigenaren die voor 1 april 2022 de woning in eigendom hebben verworven.

Voorts geldt de opkoopbescherming niet in de situatie dat de woning 6 maanden of langer in verhuurde staat was op het moment dat deze in eigendom wordt overgedragen.

Voor woningen die na 1 april 2022 in eigendom worden overgedragen, kan een uitzondering op de vergunningplicht worden gemaakt als de koper niet kon weten dat de vergunningplicht voor hem zou gaan gelden. Dat kan aan de orde zijn als de koopovereenkomst is gesloten voor dat bekend werd dat de gemeente de opkoopbescherming wilde invoeren. Voor de bekendmaking wordt uitgegaan van de datum van de publicatie van het raadsbesluit in het Gemeenteblad.

Heeft u echter een koopovereenkomst gesloten voor een woning die u wilt gaan verhuren, dan is het raadzaam indien u de mogelijkheid daartoe heeft, de datum van de eigendomsoverdracht te vervroegen en wel op een datum voor 1 april 2022 zodat u niet te maken krijgt met deze vergunningplicht.

 

Vragen of advies?

Heeft u vragen of wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact op met een van de specialisten van TRC Advocaten.

Evelien Geerings

Evelien Geerings

15 februari 2022

Evelien Geerings

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten