Bestuurdersaansprakelijkheid bij (te) lang voorzetten van verliesgevende activiteiten

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in maart 2020 een uitspraak gedaan omtrent een vordering van de curator tot bestuurdersaansprakelijkheid. In hoger beroep oordeelde het hof dat het bestuur van een B.V. aansprakelijk is omdat er te lang is doorgegaan met de activiteiten terwijl er reeds geruime tijd verlies werd gemaakt. Wat kunnen we hieruit opmaken? Ik bespreek deze uitspraak en de conclusie aangaande de bestuurdersaansprakelijkheid met u.

Bestuurdersaansprakelijkheid-verliesgevende-acitiviteiten-blog

 
Feiten

De B.V. waar het om gaat (Metamo B.V.) maakte onderdeel uit van een groep van in totaal 22 vennootschappen. Deze vennootschappen waren op uiteenlopende gebieden economisch actief in de bouwsector. Tot 2010 waren een aantal van die vennootschappen winstgevend, maar als gevolg van de crisis in de bouw werd er vanaf 2010 verlies gemaakt. Nadat in 2012 de winstgevende vennootschappen in staat van faillissement werden verklaard, ging het ook met Metamo B.V. financieel gezien bergafwaarts. In dezelfde periode heeft de SNS Bank namelijk het krediet dat aan het concern als geheel was verleend opgezegd. Voorts liepen de betalingsachterstanden bij de belastingdienst op. Op 5 maart 2014 heeft Metamo B.V. haar eigen faillissement aangevraagd. Het faillissement is op dezelfde datum uitgesproken.

 

Standpunten van het bestuur

De curator heeft het bestuur van Metamo B.V. aansprakelijk gesteld. Kortgezegd werd het bestuur verweten dat Metamo B.V. te lang in leven werd gehouden. Na het opzeggen van het bankkrediet in 2012 hadden de bestuurders het eigen faillissement van Metamo B.V. moeten aanvragen. Doordat het bedrijf is voortgezet tot maart 2014 is volgens de curator sprake van onbehoorlijk bestuur.

Het bestuur betwistte echter dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur. Volgens het bestuur speelde een rol dat de aandeelhouders van het concern Metamo B.V overeind wilden houden. In dat kader waren er plannen om het bedrijf te verkopen. Voorts werden constructieve gesprekken gevoerd met handelscrediteuren. Bovendien waren er concrete vooruitzichten op nieuwe orders.

 

Uitspraak gerechtshof

Het bestuur van Metamo B.V. wordt door het hof wel aansprakelijk geacht. Het bestuur wordt verweten dat zij na het melden van betalingsonmacht bij de fiscus en het opzeggen van het krediet door de bank in juni 2012 te lang is doorgegaan. Het bestuur had het faillissement eerder behoren aan te vragen en niet pas in 2014.

Het verweer van het bestuur van Metamo B.V. dat er in de periode na de melding van betalingsonmacht getracht is de onderneming te verkopen en dat er nieuwe opdrachten te verwachten waren, acht het hof onvoldoende onderbouwd. Het gerechtshof oordeelt dat de curator benadeling van crediteuren door de voortzetting van de onderneming na juni 2012 voldoende aannemelijk heeft gemaakt. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden concludeert dat de bestuurders aansprakelijk kunnen worden gehouden wegens kennelijk onrechtmatig bestuur/onrechtmatig handelen.

 

Conclusie bestuurdersaansprakelijkheid

De afweging om een onderneming die in zwaar weer verkeert langer voort te zetten of het faillissement aan te vragen is erg lastig. Vaak speelt emotie een grote rol bij het maken van dergelijke keuzes. Het is aan te raden om een deskundige in te schakelen die de situatie met een neutrale blik kan beoordelen en het bestuur kan adviseren.

Vraagt u zich af of het nog geoorloofd is om uw onderneming voort te zetten? De advocaten / curatoren van het team Insolventierecht van TRC Advocaten hebben ruime ervaring met de afwikkeling van faillissementen en kunnen u bij twijfel adviseren.

Ahmad Qurishi

Ahmad Qurishi

Ahmad Qurishi

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten