Coronavirus themadossier: Omgevingswet wederom uitgesteld

Al enkele jaren wordt er gewerkt aan een omvangrijk wetgevingsproject, te weten de invoering van de Omgevingswet. Die Omgevingswet heeft ten doel de versnipperde regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht onder te brengen in één alomvattende wettelijke regeling. Deze Omgevingswet zou worden ingevoerd op 1 januari 2021 maar de invoering is vanwege de coronacrisis uitgesteld.

corona-themadossier-omgevingswet-uitgesteld

 

Uitstel na uitstel

De invoering van de Omgevingswet is een zeer ambitieus project dat op termijn voor een duidelijker systeem van het omgevingsrecht moet gaan zorgen. Verschillende typen omgevingsvergunningen worden straks in deze wet samengebracht. Helaas is de invoering ervan al enkele malen uitgesteld, met name omdat de overheid technisch nog niet zo ver was dat de wet al kon worden ingevoerd. Nu is er een nieuwe tegenslag.

De Omgevingswet zou worden ingevoerd op 1 januari 2021 maar de invoering is uitgesteld. Belangrijkste reden is dat het Ministerie in een Kamerbrief aangeeft dat de landelijke en lokale overheid op dit moment extra inspanningen en aanpassingen moeten leveren om de gevolgen van de bestrijding van het coronavirus in goede banen te leiden. Wanneer wordt deze dan wel ingevoerd?

 

Uitstel geen afstel

Vanwege de coronacrisis ziet de minister de haalbaarheid van genoemde datum in het geding komen en geeft aan dat de overheid zich nu eerst richt op het bestrijden van de gevolgen van het coronavirus. De minister geeft wel duidelijk aan dat uitstel geen afstel betekent. Wanneer de Omgevingswet wel wordt ingevoerd is op dit moment nog niet duidelijk. Niet ondenkbaar is dat inwerkingtreding met 1 jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2022. Wordt vervolgd!

 

CORONAVIRUS THEMADOSSIER

Wij hebben een pagina speciaal ingericht voor het coronavirus met de laatste juridische updates omtrent het coronavirus en onze werkwijze in deze tijden. Bekijk deze hier.

20 Apr 2020

Tom Jeltema

New call-to-action

TRC Update