Coronavirus themadossier: Uitstel van belastingbetaling voor ondernemers

Op 17 maart heeft het kabinet het noodpakket van maatregelen bekend gemaakt. Een daarvan is uitstel van betaling voor ondernemers van diverse soorten belastingen. Hierdoor kunt u als ondernemer een bijzonder uitstel van betaling krijgen, wanneer u door de coronacrisis in financiële problemen komt of bent gekomen. In dit artikel vindt u de noodmaatregelen van de Belastingdienst in een notendop.


Uitstel-van-belastingbetaling-voor-ondernemers-blog

 

De noodmaatregelen van de Belastingdienst in het kort

De staatssecretaris van financiën, de heer Vijlbrief, heeft over deze noodmaatregelen een brief aan de Tweede Kamer gezonden. Het doel van uitstel van betaling biedt de ondernemers het behoud van liquiditeit. Wat de mogelijkheden daarvoor zijn?

 

1. Uitstel van betaling voor ondernemers

Wat dit betreft gaat de Belastingdienst de komende periode een ruimhartig fiscaal uitstelbeleid voeren. Dit uitstelbeleid geldt voor de:

  • inkomstenbelasting;
  • vennootschapsbelasting;
  • omzetbelasting en;
  • loonbelasting.

Let wel: de ondernemer moet door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt. Dat is de voorwaarde om in aanmerking te komen voor dit uitstel. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt bij de Belastingdienst wordt de invordering van de belastingschulden gedurende drie maanden stopgezet. Het houdt in feite een uitstel van betaling in. De inhoudelijke beoordeling van het verzoek vindt pas na drie maanden plaats. In die periode wordt de ondernemer in de gelegenheid gesteld om aanvullende informatie aan te leveren als voor langer dan drie maanden uitstel wordt gevraagd.

Bij een uitstel voor een periode langer dan drie maanden blijft een inhoudelijke toets door de Belastingdienst echter nodig. Dit om te voorkomen dat ook ondernemers die niet gedupeerd zijn door de coronacrisis uitstel krijgen. De staatssecretaris laat echter wel bij een uitstel van langer dan drie maanden de eis van een verklaring van een derde deskundige vervallen. Dit geldt alleen als de totale belastingschuld waarvoor uitstel wordt gevraagd minder dan € 20.000,- bedraagt. Bij een belastingschuld van meer dan €20.000,- blijft de verklaring van de accountant wel vereist.

 

2. tijdelijke versoepeling uitstelbeleid

Het kabinet breidt het uitstelbeleid uit naar kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, accijns, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Hiervoor geldt een uitstel tot 19 juni 2020. De dividendbelasting maakt geen onderdeel uit van de uitstelregeling omdat het uitkeren van dividenden de liquiditeitspositie van ondernemingen verzwakt. Dus door het blijven heffen van dividendbelasting blijft de drempel aanwezig om dividendbesluiten te nemen. Bovendien roept het kabinet de aandeelhouders op geen dividenden uit te keren.

 

3. De wijze van uitstel vragen

Dat kan online gebeuren en wel via de website van de Belastingdienst. Voor aangiftebelastingen (omzetbelasting en loonheffing) kan een verzoek tot uitstel pas gedaan worden als er een naheffingsaanslag is opgelegd. Eén brief of één formulier is voldoende om voor alle belastingen betalingsuitstel te krijgen. Als de ondernemer langer dan drie maanden uitstel heeft gevraagd, dan zal de Belastingdienst aanvullende gegevens vragen. Dus daar kan men op wachten. De ondernemer moet de gegevens binnen drie maanden aanleveren.

 

4. melding betalingsonmacht

Onbeantwoord is de vraag of een ondernemer die in financiële problemen geraakt, al of niet verband houdend met de coronacrisis, de betalingsonmacht moet melden. In de kamerbrief noch op de website (FAQ) is daar geen antwoord op te vinden. Ons advies luidt zekerheidshalve toch maar betalingsonmacht te melden ter voorkoming van persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap.

 

5. g-rekening

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening die geblokkeerd is om daaruit loonheffing en BTW aan de Belastingdienst te kunnen betalen. Dat betreft dus een liquiditeitspotje vooral voor ondernemers in de uitzendbranche en de bouw. Dit biedt mogelijk soelaas. De staatssecretaris biedt de mogelijkheid de G-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor uitstel van betaling is verleend. Hoe dit in zijn werk gaat zal op de website van de Belastingdienst worden vermeld.

 

6. uitstel energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ode)

Het betreft hier een belastingverplichting van energieleveranciers. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat deze energieleveranciers voor leveringen van gas en elektra de EB en de ODE, alsmede de BTW daarover op een later moment worden verschuldigd. De bedoeling is dat de energieleverancier deze belastingen in de maanden april, mei en juni niet in rekening brengen aan de klanten. Dat zou later in het jaar via een aanvullende factuur door de energieleveranciers alsnog in rekening gebracht kunnen worden.

Deze regeling geldt overigens niet voor particulieren of kleine bedrijven die maandelijks een voorschot betalen en jaarlijks een eindafrekening krijgen. Mocht het zo zijn dat kleine bedrijven of particulieren als gevolg van de coronacrisis betalingsproblemen krijgen, dan zijn de energieleveranciers ook bereid met hen in gesprek te gaan om individuele afspraken te maken.

 

CORONAVIRUS THEMADossier

 Wij hebben een pagina speciaal ingericht voor het coronavirus met de laatste juridische updates omtrent het coronavirus en onze werkwijze in deze tijden. Bekijk deze hier.

Ruud van der Linden

Ruud van der Linden

8 april 2020

Ruud van der Linden

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten