Coronavirus themadossier: Wat betekent het besluit van de Rechtspraak de gerechtelijke colleges te sluiten?

De Rechtspraak heeft besloten vanaf 17 maart 2020 tot en met 6 april 2020 de gerechtelijke colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door, maar publiek is voorlopig niet meer welkom bij rechtszaken. Wat betekent dat voor uw zaak of probleem?

 

Corona-virus-themadossier-gerechtelijk-college

 

Niet urgente zaken

Voor een lopende procedure bij één van de gerechtelijke instanties betekent dit dat niet urgente zaken voorlopig niet behandeld worden. In feite betekent dit dat de mondelinge behandelingen die staan gepland in die periode, niet plaatsvinden. Dit betekent niet dat de rechterlijke organisatie volledig stil is gevallen. Interne instructies hierover luiden dat de rechters dan - zij het niet op hun kantoor, maar vermoedelijk thuis - werken  aan de schriftelijke afdoening van een procedure; bijvoorbeeld het schrijven van vonnissen.

Wat dat betreft bestaan hier in het arrondissement Oost-Brabant nogal wat achterstanden; zeker waar het betreft wat meer ingewikkelde procedures. Het sluiten van de gerechten zal dus zeker het voordeel hebben dat de productie van vonnissen hoger zal komen te liggen. Dit is een positief effect van het sluiten van de gerechten.

 

Urgente zaken

Urgente zaken gaan wel door. De Rechtspraak heeft gedefinieerd wat urgente zaken zijn. Als wij dat koppelen aan het type zaken die door TRC Advocaten worden behandeld dan betekent dit dat:

  • zaken over faillissementen;
  • urgente familiezaken en;
  • korte gedingen;

doorgang zullen vinden. Waar mogelijk zullen deze rechtszaken plaatsvinden met het gebruik van videoconference of het telefonisch horen. Als fysieke komst naar het gerechtsgebouw noodzakelijk is, dan worden daar passende maatregelen voor getroffen.

Daarnaast wordt veel schriftelijk geprocedeerd. De Rechtspraak wil zoveel mogelijk de schriftelijke procedures door laten gaan. De mogelijkheden daartoe worden momenteel onderzocht. Worden hier voorzieningen voor getroffen dan hoeft dit ook niet te leiden tot vertraging van de schriftelijke procedures.

 

Het opzetten van nieuwe procedures

Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een juridische kwestie? Het kantoor van TRC Advocaten blijft daarvoor bereikbaar. Daarnaast doen wij er alles aan om de volledige juridische dienstverlening in stand te houden. Onderdeel daarvan kan zijn dat procedures moeten worden opgestart. Dat blijft TRC Advocaten op de gebruikelijke wijze doen.

Wat als er een deurwaarder moet worden ingeschakeld? Het betrekken van een deurwaarder kan op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Indien er sprake is van een urgente zaak, dan kan bij de voorzieningenrechter om een kort geding worden gevraagd. De toets daarvoor is wel kritischer dan onder normale omstandigheden. Toch blijven spoedkwesties, waarvoor noodzakelijk is dat er op korte termijn een rechterlijke uitspraak komt, plaatsvinden. Wat dat betreft behoeft u zich geen zorgen te maken. Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met TRC Advocaten.

 

Coronavirus themadossier

Wij hebben een pagina speciaal ingericht voor het coronavirus met de laatste juridische updates omtrent het coronavirus en onze werkwijze in deze tijden. Bekijk deze hier.

Ruud van der Linden

Ruud van der Linden

Ruud van der Linden

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten