Hypotheekrecht ten gunste van een ontbonden vennootschap vergeten door te halen bij het Kadaster, wat nu?

We zien het in de praktijk vaker voorkomen. Er wordt een lening verstrekt door vennootschap X aan vennootschap Y. De lening wordt door vennootschap Y aangewend om een onroerende zaak aan te kopen. Op het onroerend goed wordt vervolgens ten gunste van vennootschap X een hypotheekrecht gevestigd ter zekerheid van betaling van de verstrekte geldlening. Van dit hypotheekrecht wordt aantekening gemaakt in de openbare registers van het Kadaster. Vervolgens wordt de lening volledig afgelost. Het hypotheekrecht houdt dan als een zogenoemd ‘afhankelijk recht’ op te bestaan. U denkt: eind goed al goed...

 

Openbare registers Kadaster

Enige tijd later is vennootschap Y voornemens om het onroerend goed aan een derde partij te verkopen. Samen met de koper stapt vennootschap Y naar de notaris om de overdracht van het onroerend goed te realiseren. De notaris kijkt vervolgens in de openbare registers van het Kadaster en ziet dat er nog een hypotheek staat ingeschreven op het onroerend goed. De hypotheekhouder, vennootschap X, blijkt ondertussen ontbonden.

De notaris geeft aan dat met het aflossen van de schuld niet automatisch doorhaling van het hypotheekrecht in de openbare registers van het Kadaster plaatsvindt. Hiervoor is doorhaling (‘royement’) van het hypotheekrecht in de openbare registers van het Kadaster vereist. Doorhaling kan enkel plaatsvinden met medewerking van de ontbonden hypotheekhouder vennootschap X. Vennootschap X kan haar medewerking niet meer verlenen nu zij is ontbonden.

 

Hoe is dit op te lossen?

Op grond van artikel 2:23c lid 1 BW kan de vereffening van een ontbonden vennootschap in dat geval worden heropend. Dit gebeurt door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. De vennootschap ‘herleeft’ als het ware om tot doorhaling van het hypotheekrecht te kunnen overgaan.

Ook kan ervoor worden gekozen om een kort geding procedure aanhangig te maken tegen de ontbonden vennootschap X. In die procedure wordt een ‘verklaring van waardeloosheid’ van de hypothecaire inschrijving gevraagd. Deze verklaring kan vervolgens worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

 

Conclusie

Kern van het verhaal: let bij het ontbinden van een vennootschap goed op eventuele hypotheekrechten die ten gunste van die vennootschap zijn gevestigd. Vergeet niet tot doorhaling van die hypotheekrechten in de openbare registers van het Kadaster over te gaan.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met één van onze specialisten van team insolventierecht.

Fleur Verhaegh

Fleur Verhaegh

5 september 2023

Fleur Verhaegh

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten